Vasten
νηστεία G3521 "vasten", νηστεύω G3522 "vasten", צוּם H6684 "vasten", צוֹם H6685 "het vasten",

Zie ook: Artikelen Blog, Verzoendag / Yom Kippur,

Vasten (Hebreeuws צוּם H6684, Grieks νηστεύω G3522) is het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

In het OT wordt vasten verschillende malen genoemd. Hierbij zijn er twee passages welke specifiek aandacht geven.

Grote Verzoendag

Verzoendag / Yom Kippur

In het Oude Testament wordt één algemeen voorgeschreven vasten- en boetedag genoemd: de Grote Verzoendag, Jom Kippoer (Lev. 23:27). Jom Kippoer wordt tot op de dag van vandaag in het Jodendom gevierd. In de Mishnah wordt voorgeschreven: "Op Grote Verzoendag is het verboden te eten en te drinken, zich te wassen en zich te zalven, schoenen aan te trekken en echtelijke gemeenschap te hebben" (Mishna VIII,1).

Val van de Tempel

Naast bovengenoemde Grote Verzoendag worden in het Oude Testament enkele dagen genoemd waarop gevast wordt ter herinnering aan belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van het Joodse volk. Deze vastendagen worden door veel Joden nog altijd in acht genomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de val van de Tempel en het begin van de Babylonische ballingschap (2 Kon. 25).


Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament brengt Jezus ter voorbereiding op Zijn openbare leven 40 dagen en nachten door in de woestijn om er te vasten (Mat. 4:1-2). Jezus heeft een uitgesproken mening over vasten. Voor Hem hangt vasten direct samen met bidden tot de Vader én met liefde voor en rechtvaardigheid jegens medemensen. Hij waarschuwt uitdrukkelijk tegen uiterlijk vertoon, tegen mensen die alleen maar vasten om gezien te worden: "Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen" (Mat. 6:16-18).


Vasten bij andere religies

Het vasten komt bij bijna alle religies in verschillende vormen voor.

Islam - Ramadan

Ramadan, is de negende maand volgens de islamitische kalender, waarbij islamieten van de dageraad (fajr) tot zonsondergang (maghrib) vasten. De gewoonte is dat zowel 's ochtends vroeg als 's avonds laat na zonsondergang zeer uitgebreid wordt gegeten. Hierbij wordt de ochtendmaaltijd shor of sohor genoemd, terwijl de avondmaaltijd iftar wordt genoemd. In vergelijking met andere religies kan men dit nauwelijks een vasten noemen, sommige christelijke groeperingen (zoals bij monniken die een gelofte van ascese hebben afgelegd) hebben de gewoonte om altijd overdag te vasten.


Aangemaakt 7 maart 2005, laatst bijgewerkt 2 maart 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!