Eensgezindheid
φρονέω G5426 "Gevoelen, eensgezind zijn",

Het met elkaar eens zijn, het samen optrekken. αυτο φρονητε auto phronēte "eensgezind", lett. "een van gevoelen/ziel"

Inhoud

Aangemaakt 17 april 2016Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!