Moderne technologiën

Zie ook: Internet, Social Media, Ruimtevaart,

Inhoud

Moderne uitvindingen

De afgelopen eeuwen zijn er veel uitvindingen gedaan die het leven van de mens totaal hebben veranderd.

Boekdrukkunst

Het drukken van tekst was al bekend in de oudheid (denk aan de zegels), echter het waren Mainzer Johannes Gutenberg, Laurens Janszoon Coster en Dirk Martens die met de (onafhankelijke) uitvinding van de drukpers ervoor zorgden dat boeken in grote getale verspreid kon worden. Met name in de 16de en 17de eeuw was er in Nederland een grote bloei en gaf de mogelijkheid dat de Statenvertaling in grote getale verspreid kon worden.

Industriële revolutie

Hiermee word de overgang, halverwege de 18de eeuw, van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen die gepaard ging met grootschalige organisationele en sociale veranderingen. Vele beroepen, zoals de thuiswerkers in de nijverheid, verdwenen. De (meestal) arme mensen werden gedwongen om in fabrieken te werken en hierdoor ontstond een totaal andere manier van leven.

Met kan verschillende fasen onderscheiden, de eerste industriële revolutie waarbij gietijzer en stoommachines vooral de aanleiding waren, en de tweede revolutie waarbij vooral staal, elektriciteit, turbines en verbrandingsmotor werden ingezet. De derde fase kwam met de komst van de elektronica en de computer en de daaruit voortvloeiende communicatie.

Elektronica - Computer

Een van de meest belangrijke is de elektronica, welke de basis werd voor de radio, televisie en later ook voor de computer. De computer die op haar beurt weer gebruikt werd in allerlei toepassingen die variëren van wasmachines, auto's, tot het internet. De ontwikkelingen kwamen in een versnelling toen, deels onafhankelijke van elkaar Jack Kilby en Robert Noyce de geïntegreerde schakeling (ook wel microchip genoemd) ontwikkelden.

Het was Charlie Walton die de RFID-chip ontwikkelde (VB, 27 november 2011).


PrikkelHoax

Regelmatig wordt gesteld dat de RFID-chip of een ander soort chip het merkteken van het beest is, dat de maker van deze chip tot geloof is gekomen en het heeft afgezworen. Nergens blijkt dat de uitvinders van de microchip of RFID-chip dit ooit hebben gedaan, wel is er een zekere Carl Sanders waarvan wordt beweerd dat hij de maker was. Zo verscheen er het getuigenis "The Testimony of Carl Sanders, Inventor of the Microchip" in Taddle Creek, waaruit al blijkt dat het om fictie gaat. Wie de maker van dit verhaal is, is niet geheel duidelijk, maar de identiteit van de Sanders in het verhaal lijkt gebaseerd te zijn op twee bestaande Carl Sanders', de eerste was gouverneur van Georga (Georgia.gov), de ander was een predikant die met allerlei complotachtige ideeën kwam en onder curatele werd gezet (John S. Torell, 1, 2, 3). Het moge logisch zijn dat we dit als een hoax moeten afdoen, temeer daar de microchip door andere mensen is uitgevonden (zie hierboven → Elektronica).


Aangemaakt 18 april 2016, laatst bijgewerkt 14 juli 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!