Voorhof v. Salomo

Zie ook: Voorhof,

Naar alle waarschijnlijkheid bevond deze zuilengang zich tegen de binnenzijde van de oostmuur van het tempelcomplex. Het was een overdekt gedeelte in het zogeheten voorhof van de heidenen en maakte daarom geen deel uit van de eigenlijke tempel (1 Kon. 6:3; Joh. 10:23; Hand. 3:11, 5:12).



Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!