Parmenas (diaken)
Παρμενᾶς G3937 "Parmenas",

Zie ook: Diakenen,

een van de diakenen