Vrouw van Jezus

Zie ook: Beeldbank, Dwaalleringen, Gnostiek, Hoax, Vervalsingen, Jezus Christus, Jezus Christus (familie),

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel of bij de kerkvaders vinden we hier geen enkele verwijzing dat Jezus getrouwd zou zijn.


Gnostische geschriften

Regelmatig wordt in de media gesuggereerd dat Jezus getrouwd was en dan zeer waarschijnlijk met Maria Magdalena. Men baseert zich dan op gnostische geschriften waar we oa. lezen "Drie vrouwen trokken altijd met de Heer op. Zijn moeder, zijn zuster en Maria Magdalena, die zijn metgezellin werd genoemd. Jezus hield op een andere wijze van haar dan van de andere leerlingen en hij kuste haar vaak" (Evangelie van Filippus) of "Petrus zei tegen Maria : 'Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent maar wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord'" (Evangelie van Maria Magdalena). Het was met name Dan Brown die in zijn boek De Da Vinci Code dit idee opnieuw populariseerde.


Evangelie van de Vrouw van Jezus

Op 18 september 2012 kondigde de Harvard-onderzoekster Karen King aan dat ze een tekstsnipper had gevonden waarin Jezus van Nazareth werd opgevoerd, sprekend over zijn echtgenote. De publicatie van het Evangelie van de Vrouw van Jezuswas aangenomen door de Harvard Theological Review, een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift.

Al vrij snel bleek dat het een vervalsing was, een vrij knullige bovendien. Eén zin uit het Evangelie van de Vrouw van Jezus kwam overeen met een deel van Evangelie van Thomas #101 en de tekst bleek zó nauwkeurig te zijn overgeschreven uit een tekstuitgave dat zelfs een zetfout was gekopieerd (ναει πων in plaats van ναει μπων).

Grondin en nieuwtestamenticus Marc Goodacre wezen op 11 oktober 2012 op deze fout, het omstreden artikel werd teruggenomen en daarmee leek de affaire voorbij. In elk geval konden enkele vragen te ruste worden gelegd:

Harvard kondigde na het debacle aan dat er onderzoek zou worden ingesteld naar de authenticiteit van de papyrussnipper en in april 2013 kwamen er echter toch resultaten; de voorspelde conclusie dat de inkt lijkt op antieke inkt vindt u daar en de voorspelde conclusie dat de papyrus vrij oud is leest u daar. Maar heel oud is de snipper niet: het schrijfmateriaal is in de 8ste eeuw vervaardigd, toen de gnostische literatuur (waarin speculaties over Jezus’ huwelijkse staat mogelijk zouden zijn geweest) in feite dood was. Het schrijfmateriaal is te jong voor het genre. Zou de snipper vóóraf zijn onderzocht, dan zouden een hoop problemen hebben kunnen worden vermeden. Echter Harvard immuniseerde de resultaten en onder de kop “Testing Indicates “Gospel of Jesus’s Wife” Papyrus Fragment to be Ancient” werd alleen gekeken naar de ouderdom van de papyrus zelf "Analysis of the papyrus, detailed last year in the Harvard Theological Review journal, suggested the papyrus dates back around 1,200 years (somewhere between the sixth and ninth centuries) while the ink is of a type that could have been created at that time", met als conclusie "These findings have led King to support the text’s authenticity", wat het nou juist niet doet. Er is namelijk alleen de ouderdom van het materiaal zelf geconstateerd, terwijl iedereen weet dat het vrij gemakkelijk is om aan oud papyrus te komen en dus zo'n vervalsing kan maken.

Uiteindelijk schreef Ariel Sabar een artikel onder de kop "The Unbelievable Tale of Jesus’s Wife" (The Atlantic, juli/agustus 2016), waaruit blijkt hoe de "wetenschappers" deze vervalsing commercialiseerde.

Als basis is het artikel van Jona Lendering, Altijd te goedgelovig (1) gebruikt


Externe links


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!