Evangelie naar Barnabas

Zie ook: Dwaalleringen, Hoax, Vervalsingen,

Het Evangelie van Barnabas is een 17de eeuws geschrift welke in Italië is geschreven. Vanwege die late ontstaansgeschiedenis behoord het niet tot de apocriefen van het Nieuwe Testament.

Inhoud

Ontstaan

In het geschrift komt oa. de naam van Mohammed voor (Wiegers, G.A. (April–June 1995). "Muhammad as the Messiah: A comparison of the polemical works of Juan Alonso with the Gospel of Barnabas". Biblitheca Orientalis LII (3/4): 285), waaruit al blijkt dat het van zeer late datum is omdat dit een anachronisme is. Ook zijn er andere soortgelijke anachronismen die de waarde van dit document zeer twijfelachtig maken. Bovendien blijkt dat de verdere inhoud deels gebaseerd is op een islamitische visie welke pas eeuwen later in zwang kwam.

Op 26 juni 1986 verscheen een artikel op de voorpagina van de Turkse krant Türkiye Gazetesi, waarin beweerd werd dat het originele manuscript van het Evangelie van Barnabas was gevonden in het oosten van Turkije, in de provincie Hakkari. Twee jagers troffen in een diep gat de overblijfselen van een mens aan met een in leer gebonden oud boek op zijn borst, dat naar schatting zo'n 2000 jaar oud was. Het materiaal van het boek was een mengeling van papyrus en katoen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!