Eindtijd voorspellingen

Zie ook: Artikelen Blog, Eindtijd,

Overzicht met eindtijd voorspellingen die niet zijn uitgekomen

DatumVoorspellerOmschrijving
66–70 Simon bar Giora, Joodse Essenen De Esseense sekte van Joodse asceten zagen de Joodse opstand tegen de Romeinen in 66-70 in Judea als de laatste eindtijd strijd voor de komst van de Messias. Op het gezag van Simon, werden munten geslagen waarop de verlossing van Israël stond vermeld.
365 Hilary van Poitiers Kondigde aan dat het einde van de wereld zou gebeuren in de loop van dit jaar.
375–400 Martin van Tours Verklaarde dat de wereld zou eindigen voor 400: "Er is geen twijfel dat de Antichrist al is geboren. Stevig reeds gevestigd in zijn vroege jaren, zal hij, na het bereiken van volwassenheid, de hoogste macht grijpen"
500 Hippolytus van Rome, Sextus Julius Africanus, Irenaeus Duizendjarig rijk moet aanbreken in het jaar 500, omdat Jezus 5500 jaar na de schepping gekomen was en de 6000 jaar vol moeten worden
6 apr. 793 Beatus van Liébana De Spaanse monnik voorspelde de tweede komst van Christus en het einde van de wereld op die dag tot een menigte van mensen.
800 Sextus Julius Africanus Sextus Julius Africanus veranderde de datum voor het vergaan van de wereld naar het jaar 800.
799–806 Gregory van Tours Gecalculeerd einde van de wereld welke tussen 799 en 806 zou plaatsvinden.
848 Thiota Verklaard dat het einde van de wereld in dit jaar zou komen.
992–995 Verschillende christenen Goede Vrijdag viel samen met het Feest van de Aankondiging; het was allang aangenomen dat indien dit weer zou samenvallen de Antichrist, en dus de eindtijd zou aanbreken binnen 3 jaar.
1 jan. 1000 Paus Sylvester II De Millennium Apocalypse aan het eind van het christelijke Duizendjarig Rijk. Verschillende christelijke geestelijken voorspelden het einde van de wereld op deze datum, met inbegrip van Paus Sylvester II. Rellen deed zich voor in Europa en pelgrims trokken oostwaarts naar Jeruzalem.
1033 Verschillende christenen Nadat het einde niet op 1 januari 1000 was gekomen, stelden verschillende voor dat het 33 jaar na Christus sterven en opstanding moest gebeuren.
late 1000s Verschillende christenen In de aanloop naar de kruistochten, maakten veel mensen een pelgrimstocht naar Jeruzalem, in de hoop op redding voor de "gevreesde dag van de toorn die over hen was: mensen bebouwden niet meer de aarde, uit angst voor het einde van alle dingen".
1260 Joachim van Fiore De Italiaanse mysticus stelde vast dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen tussen 1200 en 1260.
1284 Paus Innocent III Paus Innocent III (d. 1216) voorspelde dat de wereld tot zijn einde kwam 666 jaren na het ontstaan van de islam.
1290
1335
Joachimites De volgelingen van Joachim van Fiore verplaatsten het Einde naar 1290 en vervolgens naar 1335 toen zijn profetie van 1260 niet uitkwam.
1346–1351 Verschillende Europeanen De zwarte pest verspreidt zich over Europa en werd door velen gezien als het teken van het einde der tijden.
1370 Jean de Roquetaillade De Antichrist zou in 1366 komen en het Duizendjarig Rijk zou beginnen, hetzij in 1368 of 1370.
1378 Arnaldus de Villa Nova Voorspelde dat de Antichrist dit jaar zou komen.
1504 Sandro Botticelli Geloofde dat hij woonde tijdens de verdrukking, en dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen in drie en een half jaar vanaf 1500. Schreef in zijn "The Mystical Nativity" dat de Duivel los was en binnenkort zou worden geketend.
1 feb. 1524 Londense astrologen Een groep astrologen in Londen voorspelden dat de wereld zou eindigen door een overstroming te beginnen in Londen, op basis van berekeningen van de vorige juni. 20.000 Londenaren verlieten hun huizen, op weg naar hoger gelegen terrein in het vooruitzicht.
20 feb. 1524 Johannes Stöffler Een planetaire uitlijning in Pisces werd gezien door deze astroloog als een teken van het Duizendjarig Rijk.
1524–1526 Thomas Müntzer 1525 zou het begin zijn van het Duizendjarig Rijk, volgens deze Müntzer. Zijn volgelingen werden gedood door kanonvuur in een ongelijke strijd met de regeringstroepen. Hij stierf onder marteling en werd onthoofd.
27 mei 1528 Hans Hut Voorspelde dat het einde zou plaatsvinden op deze dag.
1528 Johannes Stöffler Herziene datum van Stöffler nadat zijn 1524 voorspelling niet uitkwam.
19 okt. 1533 Michael Stifel Deze wiskundige berekende dat de Dag des Oordeels zou beginnen om 08:00 op deze dag.
1533 Melchior Hoffman Dit Anabaptist profeet voorspelde dat Christus' wederkomst in dit jaar in Straatsburg zou plaatsvinden. Hij beweerde dat 144.000 mensen zouden gered worden, terwijl de rest van de wereld door het vuur verteerd zou worden verteerd.
6 apr. 1534 Jan Matthys Voorspelde dat de Apocalyps zou plaatsvinden op deze dag en alleen de stad Münster zou worden gespaard.
1555 Pierre d'Ailly Rond het jaar 1400, schreef deze Franse theoloog dat 6845 jaar geschiedenis van de mensheid al voorbij was, en het einde van de wereld zou komen in het 7000ste jaar.
1585 Michael Servetus In zijn boek The Restoration of Christianity, stelde de Spaanse hervormer dat de heerschappij van de duivel in deze wereld in 325 n.C. was begonnen, op het Concilie van Nicea, en zou duren 1260 jaar, waarmee een eind kwam in 1585.
1588 Regiomontanus Voorspelde het einde van de wereld dit jaar.
1600 Martin Luther Voorspelde dat het einde van de wereld uiterlijk in het jaar 1600 zou plaatsvinden.
1 feb. 1624 Londense astrologen Dezelfde astrologen, die de zondvloed van 1 februari 1524 voorspelden, herberekenden de datum naar 1 februari 1624 toen hun eerste profetie niet uitkwam.
1648 Sabbatai Zevi Met behulp van de kabbalah, dit rabbijn van Smyrna, Turkije, verkondigde dat de Messias in de loop van dat jaar zou komen.
1654 Helisaeus Roeslin Deze arts maakte een voorspelling dat de wereld dit jaar op basis van een nova, die die in 1572 verscheen, zou eindigen.
1656 Christopher Columbus In zijn Book of Prophecies (1501), voorspelde Columbus dat de wereld gedurende het jaar 1656 tot zijn einde zou komen.
1657 Fifth Monarchists Deze groep van radicale christenen voorspelden dat de laatste apocalyptische strijd en de vernietiging van de Antichrist, zou plaatsvinden tussen 1655 en 1657.
1658 Christopher Columbus Columbus stelde dat de wereld was geschapen in 5343 v.C., en 7000 jaren zou blijven bestaan. Niet uitgaande van een 0-jaar, hield dat in dat in 1658 het einde was aangebroken.
1660 Joseph Mede Mede claimde dat de Antichrist was verschenen in 456, en het einde zou komen in 1660.
1666 Sabbatai Zevi Na zijn mislukte profetie van 1648, Zevi herberekende het einde van de wereld naar 1666.
Fifth Monarchists De aanwezigheid van 666 in de datum, de dood van 100.000 Londenaren doro de builenpest, en de Grote Brand van Londen leiden tot bijgelovige vrees voor het einde van de wereld van sommige christenen.
1673 William Aspinwall Deze Vijfde Monarchist beweerde dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen met dit jaar.
1688 John Napier Deze wiskundige berekende dat het einde van de wereld in dit jaar zou gebeuren op basis van berekeningen van het boek Openbaring.
1689 Pierre Jurieu Deze profeet voorspelde dat de Dag des Oordeels dit jaar zou gebeuren.
1694 John Mason Deze Anglicaanse priester voorspelde dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen met dit jaar.
Johann Heinrich Alsted Voorspelde dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen met dit jaar.
Johann Jacob Zimmermann Geloofde dat Jezus zou terugkeren en de wereld dit jaar zou eindigen.
1697 Cotton Mather Deze puriteinse predikant voorspelde dat de wereld dit jaar zou eindigen. Nadat zijn voorspelling niet uitkwam, herzag hij de datum van het einde nog twee keer.
1700 John Napier Nadat zijn 1688 voorspelling niet was uitgekomen, herzag Napier zijn einde van de wereld voorspelling voor dit jaar.
Henry Archer In zijn werk, The Personall Reigne of Christ Upon Earth (1642), Archer voorspelde dat de tweede komst van Jezus ongeveer in dit jaar zou plaats vinden.
1705
1706
1708
Camisards Profeten van Camisard voorspelden dat het einde van de wereld zou gebeuren in 1705, 1706 of 1708.
1716 Cotton Mather Herziene voorspelling van Mather nadat zijn 1697 voorspelling niet was uitgekomen.
5 apr. 1719 Jacob Bernoulli Deze wiskundige voorspelde dat een komeet op deze dag de Aarde zou vernietigen.
1700–1734 Nicholas of Cusa Deze kardinaal voorspelde het einde tussen 1700 en 1734 zou komen.
16 okt. 1736 William Whiston
1736 Cotton Mather Mather's derde en laatste voorspelling voor het einde van de wereld.
1757 Emanuel Swedenborg Swedenborg beweerde dat het Laatste Oordeel plaatsvond in de geestelijke wereld in dit jaar.
10 mei 1780 Connecticut General Assembly members, New Englanders Het donker worden van de lucht tijdens de dag werd geïnterpreteerd als een teken van de eindtijd. De voornaamste oorzaak van deze gebeurtenis wordt verondersteld een combinatie te zijn geweest van de rook van bosbranden, een dikke mist en bewolking.
1789 Pierre d'Ailly Met het jaar 1789 zou de komst van de Antichrist komen, volgens deze 14de-eeuwse kardinaal.
1792
1794
Shakers Voorspelde dat de wereld zou eindigen in zowel 1792 en 1794.
19 nov. 1795 Nathaniel Brassey Halhed Tijdens het campagnevoeren voor de vrijlating van Richard Brothers, verkondigde Halhead dat de wereld zou eindigen op deze dag.
1793–1795 Richard Brothers Deze gepensioneerde zeeman verklaarde dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen tussen de jaren 1793 en 1795. Hij werd uiteindelijk opgesloten in een gekkenhuis.
1805 Christopher Love Dit Presbyterian minister voorspelde de vernietiging van de wereld door de aardbeving in 1805, gevolgd door een tijdperk van eeuwigdurende vrede als God bekend zou worden bij iedereen.
1806 Mary Bateman In Leeds, England, begon in 1806 een kip eieren te leggen waarop de term "Christus komt" stond. Uiteindelijk werd ontdekt dat het een hoax was. De eigenaar, Mary Bateman had met corrosieve inkt op de eieren geschreven teneinde de eieren etsen, en bracht daarna opnieuw de eieren terug in de eileider kip.
19 okt. 1814 Joanna Southcott Deze 64-jarige zelfbenoemde profeet beweerde dat ze zwanger was van het Christuskind, en dat hij zou worden geboren op 19 oktober 1814. Ze stierf later dat jaar zoner te bevallen van een kind en uit een autopsie bleek dat ze niet zwanger was geweest.
1836 Johann Albrecht Bengel In de jaren 1730, verkondigde hij dat op basis van een zorgvuldige studie van de profetieën van de Bijbel, de Dag des Oordeels zou komen in 1836, met de paus als de antichrist en de vrijmetselaars die de 'valse profeet' van Openbaring voorstelden.
1836 John Wesley Wesley, de stichter van de Methodist Church, voorzag dat het Duizendjarig Rijk dit jaar zou beginnen. Hij schreef dat Openbaring 12:14 verwees naar de jaren 1058-1836, "wanneer Christus zou komen".
28 apr. 1843
31 dec. 1843
Millerites Hoewel het niet officieel door hun leiderschap werd onderschreven, verwachtten veel Millerites de wederkomst zou gebeuren op 28 april of op het einde van 1843.
1843 Harriet Livermore De eerste van twee jaar dat deze predikant voorspelde dat de wereld zou eindigen.
21 mrt. 1844 William Miller Miller voorspelde dat Christus zou terugkeren op deze dag.
22 okt. 1844 Millerites Nadat Christus niet terugkwam  op 21 maart 1844, de Millerites herzagen vervolgens William Miller's voorspelling naar 22 oktober 1844, terwijl ze beweerden dat ze hadden misrekend de Schrift. Het besef dat de voorspellingen onjuist waren resulteerde in de Grote Teleurstelling.
7 aug. 1847 George Rapp Rapp, de stichter van de Harmony Society, predikte dat Jezus zou terugkeren in zijn leven, zelfs toen hij op sterven lag op 7 augustus 1847.
1847 Harriet Livermore De tweede voorspelling van het einde van de wereld van deze predikant.
1853–1856 Verschillende Veel mensen dachten dat de Krimoorlog de Slag van Armageddon was.
1862 John Cumming Deze Schotse dominee verklaarde dat het 6000 jaar geleden was sinds de schepping, en dat de wereld in 1862 zou eindigen.
Joseph Morris Als Engelse bekeerling naar het mormonisme, had Morris de openbaring om zijn volgelingen te verzamelen en te wachten op de wederkomst.
1863 John Wroe De oprichter van de Christian Israelite Church berekende dat het Duizendjarig Rijk dit jaar zou beginnen.
1873 Jonas Wendell In 1870 publiceerde Wendell zijn opvattingen in het boekje getiteld "The Present Truth, or Meat in Due Season" concluderend dat de wederkomst zeker in 1873 zou komen.
1874 Charles Taze Russell Voorspelde dat de terugkeer van Jezus in 1874 was en na deze datum herinterpreteerde hij de voorspelling door te zeggen dat Jezus inderdaad was teruggekeerd in onzichtbare vorm.
1881 Mother Shipton (attrib.) Deze 15de-eeuwse profeet werd als volgt geciteerd: "De wereld zal tot een einde komen, in achttienhonderd éénentachtig" in een boek gepubliceerd in 1862. In 1873 kwam aan het licht dat het een vervalsing was; Echter, dit  deed niet een aantal mensen stoppen met hun verwachting dat het einde zou komen.
1890 Wovoka De oprichter van de Ghost Dance beweging voorspelde in 1889 dat het Duizendjarig Rijk zou plaatsvinden in 1890.
1901 Catholic Apostolic Church Deze kerk, opgericht in 1831, beweerde dat Jezus zou terugkeren op het moment dat de laatste van de 12 stichtende leden was overleden. Het laatste lid is overleden in 1901.
1910 Camille Flammarion Hij voorspelde dat de 1910 vderschijning van de komeet van Halley "de atmosfeer zou impregneren en eventueel uitdoven al het leven op de planeet", maar niet de planeet zelf. "Comet pillen" werden verkocht om zich te beschermen tegen de giftige gassen. De komeet was voor velen een teken van de Wederkomst.
1892–1911 Charles Piazzi Smyth Dit pyramidologist concludeerde uit zijn onderzoek naar de afmetingen van de Grote Piramide van Gizeh, dat de wederkomst zou plaatsvinden tussen 1892 en 1911.
1914 Charles Taze Russell "...the battle of the great day of God Almighty… The date of the close of that "battle" is definitely marked in Scripture as October 1914. It is already in progress, its beginning dating from October, 1874."
1915 John Chilembwe Deze Baptisten onderwijzer en leider van een opstand in Nyasaland voorspelde dat het Duizendjarig Rijk dit jaar zou beginnen.
1918 International Bible Students Association Het christendom wordt afgesneden en verheerlijking van de Little Flock (De Kerk) in het voorjaar van 1918 A. D.
1920 International Bible Students Association In 1918, zou het christendom de geschiedenis ingaan als een systeem overgeleverd de vergetelheid om te worden opgevolgd door revolutionaire regeringen. God zou "vernietigen alle kerken en de miljoenen kerkleden". Leden van de kerk zouden "door het zwaard omkomen in de oorlog, revolutie en anarchie.".
13 feb. 1925 Margaret Rowen Volgens deze Zevende-dags Adventist verscheen de engel Gabriël voor haar in een visioen en vertelde dat de wereld zou eindigen om middernacht op deze datum.
1926 Spencer Perceval De minister-president van Groot-Brittannië, een strenge moralist, geloofde dat de wereld steeds dichter naar de Apocalyps groeide als gevolg van wat hij gezien als de ongebreidelde immoraliteit in Europa.
sep. 1935 Wilbur Glenn Voliva Deze evangelist kondigde aan dat "de wereld zal gaan roken en verdwijnen" in september 1935.
1936 Herbert W. Armstrong De oprichter van de Worldwide Church of God vertelde de leden van zijn kerk, dat de Opname zou plaatsvinden in 1936, en dat alleen zij zouden worden gered. Nadat de profetie niet uitkwam, veranderde hij de datum nog drie keer.
1941 Jehovah Getuigen Een voorspelling van het einde door de Jehova's Getuigen, een groep die voortkwam uit de Bijbelonderzoekers.
1943 Herbert W. Armstrong De eerste van drie nieuwe datums van Armstrong nadat zijn voorspelling in 1936 niet was uitgekomen.
1947 John Ballou Newbrough De schrijver van Oahspe: A New Bible voorzag de vernietiging van alle naties en het begin van de post-apocalyptische anarchie in dit jaar.
21 dec. 1954 Dorothy Martin De wereld zou worden vernietigd door vreselijke overstromingen op deze datum, beweerde deze leider van een UFO sekte genaamd Brotherhood of the Seven Rays. De ineenstorting van de groep na de mislukte voorspelling was de basis voor boek When Prophecy Fails (1956).
22 apr. 1959 Florence Houteff De 2de Profeet van de Branch Davidians voorspelde dat de apocalyps, voorspeld in het boek Openbaring, zou doorgaan op deze datum. Het falen van de profetie heeft geleid tot de splitsing van de sekte in meerdere subgroeperingen, de meest prominente onder leiding van Benjamin en Lois Roden.
4 feb. 1962 Jeane Dixon, verschillende Indiase astrologen Jeane Dixon voorspelde een planetaire uitlijning op deze dag welke de vernietiging van de wereld zou brengen. Massa gebedsbijeenkomsten werden gemeld uit India.
20 aug. 1967 George Van Tassel Deze dag zou het begin van de derde wee van de Apocalyps zijn, waarin het zuidoosten van de VS zou worden vernietigd door een Russische nucleaire aanval, volgens deze UFO profeet, die beweerde contact te hebben gehad met de alien Ashtar.
1967 Jim Jones De oprichter van de People's Temple verklaarde dat hij visioenen had, dat een nucleaire holocaust zou plaatsvinden in 1967.
9 aug. 1969 George Williams De stichter van de Church of the Firstborn voorspelde dat de wederkomst van Christus zou plaatsvinden op deze dag.
1969 Charles Manson Manson voorspelde dat een apocalyptisch rassenoorlog in 1969 zou beginnen en beval de Tate-LaBianca moorden in een poging om de boodschap over te brengen. Manson baseerde zijn voorspelling op zijn interpretatie van The Beatles 'self-titled album.
1972 Herbert W. Armstrong De tweede van de drie nieuwe datums van Armstrong na zijn 1936 en 1943 voorspellingen die niet uitkwamen.
11–21 jan. 1974 David Berg Berg, de leider van de Children of God, voorspelde dat er een kolossale doomsday evenement zou zijn, ingeluid door Komeet Kohoutek .
1975 Herbert W. Armstrong Armstrong's vierde en laatste valse voorspelling.
Jehovah getuigen Vanaf 1966, publiceerden Jehovah's Getuigen artikelen waarin werd gesteld dat met the herfst van 1975 het 6000 jaar geleden zou zijn sinds de schepping van de mens, en suggereerden dat Armageddon dan afgehandeld kon worden.
1976 Lekhraj Kirpalani Lekhraj Kirpalani's derde valse profetie.
Brahma Kumaris The Brahma Kumaris founder, Lekhraj Kirpalani, has made a number of false predictions of a global Armageddon which the religion believes it will inspire, internally calling it "Destruction" but externally presenting it as "Transformation". During Destruction, Brahma Kumari leaders teach the world will be purified, all of the rest of humanity killed by nuclear or civil wars and natural disasters which will include the sinking of all other continents except India. All other religions will also be destroyed, so that they alone will inherit the Earth for 2,500 years. These predictions are generally hidden from outsiders and, as they have failed, have been removed from their literature.
1977 John Wroe De oprichter van de Christian Israelite Church voorspelde dat dit jaar Armageddon zou komen.
William M. Branham Deze christelijke predikant voorspelde de Opname niet later zou plaatsvinden dan het jaar 1977.
1980 Leland Jensen In 1978 voorspelde Jensen dat er een nucleaire ramp in 1980zou komen, gevolgd door twee decennia van conflict, en dat daarna Gods Koninkrijk op aarde tot stand wordt gebracht.
1981 Chuck Smith De oprichter van Calvary Chapel voorspelde dat de generatie van 1948 de laatste generatie was, en dat de wereld zou eindigen in 1981. Smith stelde dat hij "verkeerd kon zijn", maar zei dat zijn voorspelling was "een diepe overtuiging in mijn hart, en al mijn plannen zijn gegrond op dat geloof"
apr.-jun. 1982 Tara Centers Paginagrote advertenties in vele kranten op  24-25 april 1982, verklaarde: "De Christus is nu hier!" en dat hij zich "in de komende twee maanden" bekend zou maken.
10 mrt. 1982 John Gribbin, Stephen Plagemann Voorspelde in hun 1974 boek The Jupiter Effect dat de zwaartekracht van planeten in een lijn een groot aantal rampen, met inbegrip van een grote aardbeving op het San Andreas Fault zou veroorzaken.
21 jun. 1982 Benjamin Creme Creme plaatste een advertentie in de Los Angeles Times waarin staat dat de wederkomst zou plaatsvinden in juni 1982 met de Maitreya die dit wereldwijd op de televisie zou aankondigen.
1982 Pat Robertson In het najaar van 1976 voorspelde Robertson dat het einde van de wereld in 1982 zou komen.
1985 Lester Sumrall Deze minister voorspelde het einde in dit jaar, en schreef het boek I Predict 1985.
29 apr. 1986 Leland Jensen Jensen voorspelde dat de komeet van Halley in een baan om de Aarde zou worden getrokken op 29 april 1986, daardoor veel vernietiging veroorzakend.
17 aug. 1987 José Argüelles
13 sep. 1988
3 okt. 1988
Edgar C. Whisenant Whisenant voorspelde in zijn boek 88 Reasons Why the Rapture Could Be in 1988  dat de opname van de christelijke kerk zou plaatsvinden tussen 11 en 13 september 1988. Nadat zijn september voorspellingen niet uitkwamen herzag Whisenant zijn voorspellingsdatum naar 3 oktober.
30 sep. 1989 Edgar C. Whisenant Nadat al zijn 1988 voorspellingen niet waren uitgekomen, veranderde Whisenant de datum van zijn voorspelling naar deze dag.
23 apr. 1990 Elizabeth Clare Prophet Prophet voorspelde een nucleaire oorlog die op deze dag zou beginnen, met het einde van de wereld12 jaar later. Ze leidde haar volgelingen naar een schuilplaats met voorraden en wapens. Later, toen de voorspelling van Prophet niet uitkwam, werd er epilepsie en Alzheimer bij haar gestateerd.
9 sep. 1991 Menachem Mendel Schneerson Deze Russische rabbi stelde dat de Messias bij de start van het Joodse Nieuwe Jaar.
1991 Louis Farrakhan De leider van de Nation of Islam verklaarde dat de Golf Oorlog de "De Oorlog van Armageddon de totale oorlog" was.
28 sep. 1992 Rollen Stewart Deze christen voorspelde dat de opname op deze dag zou plaatsvinden.
28 okt. 1992 Lee Jang Rim

(이장림 or 李長林)

Lee, de leider van de Dami Mission church, voorspelde dat de Opname zou plaatsvinden op deze dag.
1993 David Berg Berg voorspelde dat de verdrukking zou beginnen in 1989 en dat de Wederkomst zou plaatsvinden in 1993.
2 mei 1994 Neal Chase Deze Bahá'í sekteleider voorspelde dat New York zou worden vernietigd door een nucleaire bom op 23 maart 1994, en de Slag van Armageddon zal plaatsvinden 40 dagen daarna.
6 sep. 1994
20 sep. 1994
2 okt. 1994
Harold Camping Camping voorspelde dat de Opname op 6 september 1994 was. Toen dit niet gebeurde verschoof hij de datum en daarna nog een keer.
31 mrt. 1995 Harold Camping Dit was de vierde verschuiving van Camping en voorlopig laatste voorspelling tot 2011.
17 dec. 1996 Sheldan Nidle California: Sheldan Nidle voorspelde dat de wereld zou eindigen op deze datum, met de komst van 16 miljoen ruimteschepen en een groot aantal engelen.
26 mrt. 1997 Marshall Applewhite Applewhite, leider van de Heaven's Gate sekte, beweerde dat een ruimtevaartuig achter de komeet Hale-Bopp meevloog en betoogde dat zelfmoord "the only way to evacuate this Earth" was, zodat de zielen van de sekteleden aan boord van het veronderstelde ruimtevaartuig konden stappen en naar een ander "niveau van bestaan boven het menselijke" werden gebracht.. Applewhite en 38 van zijn volgelingen pleegden massaal zelfmoord.
23 okt. 1997 James Ussher Deze 17de-eeuwse Ierse aartsbisschop voorspelde deze datum, daar het dan 6000 jaar sinds de oprichting van de aarde was, en dus nu het einde van de wereld.
31 mrt. 1998 Chen Tao

(陳恆明)

Hon-Ming Chen, leader of the Taiwanese cult God's Salvation Church, or Chen Tao – "The True Way" – claimed that God would come to Earth in a flying saucer at 10:00 am on this date. Moreover, God would have the same physical appearance as Chen himself. Chen chose to base his cult in Garland, Texas, because he thought it sounded like "God's Land." On March 25, God was to appear on Channel 18 on every TV set in the US.
jul. 1999 Nostradamus Een voorspelling toegeschreven aan Nostradamus met vermelding dat de "King of Terror" in de lucht te zien was in '1999 en zeven maanden", deze profetie heeft geleid tot angst voor het einde.
18 aug. 1999 The Amazing Criswell De voorspelde datum van het einde van de wereld, volgens deze paranormale persoon welke bekend is om zijn valse voorspellingen.
11 sep. 1999 Philip Berg Berg, decaan van de wereldwijde Kabbalah Centre, verklaarde dat op deze datum "a ball of fire will descend, destroying almost all of mankind, all vegetation, all forms of life"
1999 Charles Berlitz Deze taalkundige voorspelde dat het einde zou komen in dit jaar.
Hon-Ming Chen

(陳恆明)

Hon-Ming Chen's cult God's Salvation Church, now relocated to upstate New York, preached that a nuclear holocaust would destroy Europe and Asia sometime between October 1 and December 31, 1999.
James Gordon Lindsay Deze predikant voorspelde dat de grote verdrukking vóór het jaar 2000 zou beginnen.
Timothy Dwight IV Deze president van Yale University voorzag dat Christus Duizendjarig Rijk zou starten in 2000.
Nazim Al-Haqqani Voorspelde dat het Laatste Oordeel zou plaatsvinden vóór het jaar 2000.
1 jan. 2000 Verschillenden Tijdens en vóór 1999 was er op grote schaal voorspellingen van een Y2Kcomputer bug dat veel computers zouden crashen om middernacht op 31 december 1999 en de vele storingen zouden leiden tot grote rampen over de hele wereld, en dat de samenleving hierdoor zou ophouden te functioneren.
Credonia Mwerinde, Joseph Kibweteere Ongeveer 778 van deze Ugandese beweging pleegden zelfmoord of werden gedood omdat het einde der tijden was gekomen.
Jerry Falwell Falwell voorzag dat God zijn oordeel over de hele wereld zou uitgieten op deze dag.
Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins Deze christelijke auteurs verklaarden dat de Y2K-bug wereldwijde economische chaos zou veroorzaken, waarin de Antichrist de kans zag om aan de macht te komen. Naarmate de datum naderde, veranderden ze echter hun gedachten.
6 apr. 2000 James Harmston De leider van True and Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days voorspelde dat de wederkomst van Christus op deze dag zou plaatsvinden.
5 mei 2000 Nuwaubian Nation Deze beweging beweerde dat de planetaire uitlijning een "star holocaust"  zou veroorzaken richting de zon.
5 mei 2000 Richard W. Noone In his book '5/5/2000: Ice, The Ultimate Disaster', Noone predicted that a "planetary alignment" on this date would trigger a series of natural disasters, beginning with a disruption of Earth's polar ice caps.
2000 Peter Olivi Dit 13de-eeuwse theoloog schreef dat de antichrist aan de macht zou komen tussen de jaren 1300 en 1340, en het Laatste Oordeel zal plaatsvinden rond het jaar 2000.
2000 Isaac Newton Newton voorspelde dat het Duizendjarig Rijk van Christus zou beginnen in het jaar 2000 in zijn boek Observations upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John.
2000 Ruth Montgomery Deze zelfverklaar paranormale christen voorspelde dat de aardas zou verschuiven en de Antichrist zich in dit jaar zou onthullen.
2000 Edgar Cayce Dit medium voorspelde dat de wederkomst dit jaar zou gebeuren.
2000 Sun Myung Moon De oprichter van de Unification Church voorspelde dat het Koninkrijk der Hemelen in dit jaar werd gerealiseerd.
2000 Ed Dobson Deze prediker voorspelde het eind in zijn boek The End: Why Jesus Could Return by A.D. 2000.
2000 Lester Sumrall Deze dominee voorspelde het einde in zijn boek Predict 2000.
2000 Jonathan Edwards Deze 18de eeuwse verspelde dat het Christus' 1000-jarig rijk zou beginnen
2001 Tynnetta Muhammad Deze journalist voor de Nation of Islam voorspelde dat het einde in dit jaar zou vallen.
2002 Verschillende Yoruba Yoruba priests predicted dramatic tragedy and crisis in 2002, including coups, war, disease, and flooding
27 mei 2003 Nancy Lieder Lieder originally predicted the date for the Nibiru collisionas May 2003. According to her website, aliens in the Zeta Reticuli star system told her through messages via a brain implant of a planet which would enter our solar system and cause a pole shift on Earth that would destroy most of humanity.
20 nov. 2003 Aum Shinrikyo Deze Japanse sekte voorspelde dat de wereld vernietigd zou worden door een nucleare oorlog tussen 30 oktober en 29 november 2003.
12 sep. 2006 House of Yahweh Yisrayl Hawkins, prediker en profeet, van The House of Yahweh, Abilene, Texas voorspelde in zijn nieuwsbrief van feb. 2006 het begin van een nucleare oorlog op 12 september 2006.
29 apr. 2007 Pat Robertson In zijn boek The New Millennium (1990), suggereert Robertson deze datum als de dag van de vernietiging van de Aarde.
2010 Hermetic Order of the Golden Dawn Deze groepering voorspelde dat de wereld zou vergaan gedurende dit jaar.
21 mei 2011 Harold Camping Volgens Camping zou op 21 mei 2011 de wereld vergaan en de opname van de gemeente geschieden, waarbij God drie procent van de mensen mee zou nemen naar de hemel.
20 sept. 2011 Ronald Weinland Weinland verkondigde dat Jezus Christus zou terugkomen op deze dag. Hij profeteerde nucleare explosies in de grote steden van de VS in juli 2008 als het blazen van de Tweede Trompet van Openbaring te horen was. Toen dit niet uitkwam verschoof hij de datum naar 27 mei 2012.
21 okt. 2011 Harold Camping Kort na 21 mei 2011 wijzigde Camping de datum waarop de aarde zou vergaan in 21 oktober 2011.
aug.–okt. 2011 Verschillenden Er waren angsten bij het publiek dat de komeet Elenin welke tussen de Aarde en de Zon reisde verstoringen van de aardkorst zou veroorzaken, waardoor massale aardbevingen en vloedgolven zouden ontstaan. Anderen voorspelden dat Elenin zou botsen met de aarde op 16 oktober.
27 mei 2012 Ronald Weinland Weinland verkondigde dat Jezus Christus zou terugkomen en dat de wereld op deze dag zou eindigen.
30 jun. 2012 José Luis de Jesús José Luis de Jesús voorspelde dat de overheden en de economieën van de wereld zou mislukken op deze dag, en dat hij en zijn volgelingen een transformatie ondergingen die hen in staat zou stellen om te vliegen en te lopen door muren.
21 dec. 2012 Verschillenden De veronderstelde Maya apocalyps op de 13de b'ak'tun. De aarde zou worden vernietigd door een asteroïde, Nibiru, of een ander interplanetair object; een buitenaardse invasie; of een supernova.
23 aug. 2013 Grigori Rasputin Rasputin profeteerde dat een storm zou plaatsvinden op deze dag waarbij de brand het meeste leven op het land zou vernietigen en dat Jezus Christus zou terugkomen naar de aarde om de mensen in nood te troosten.
apr. 2014 – sep. 2015 John Hagee en Mark Biltz De Blood Moon Prophecy, voor het eerst voorspelt door Mark Blitz in 2008 en kreeg van John Hagee in 2014 steun. Deze christelijke predikers claimden dat de tetrad in 2014 en 2015 de tweede komst van Jezus inluidden. (zie Bloedmanen)
25 okt. 2016 Ricardo Salazar Deze richtte de "Global Church of the King of Israel" op en stelt dat in 2016 WOIII, aardbevingen, asteroïden, zwarte gaten en nog veel meer rampen komen. Op 16 mei zou de eerste asteroïde komen, op 16 juni begint WOIII en op 25 okt. moet de aarde vernietigd zijn. (ibtimes; Express)

We houden ons aanbevolen voor aanvullingen.


Overzicht met eindtijdvoorspellingen nabije toekomst

DatumVoorspellerOmschrijving
21 aug. 2017 Hugh Ross De zonsverduistering is een voorbode van de stand van Jupiter in het sterrenbeeld Virgo en een bewijs dat de opname nabij is (WashingtonPost, 15 maart 2017)
23 sept. 2017 Scott Clarke Jupiter is dan zichtbaar in het sterrenbeeld Virgo, wat een "hemelse bevruchting" zou zijn, waardoor Openb. 12 tot werkelijkheid zou worden. (Youtube). Zie hier een kritisch artikel.
23 sept. 2017 Daniel Matson Gaat er vanuit dat de opname rondom deze datum is. "However, the heavenly sign itself on September 23, 2017 does look to be the sign of Revelation 12. It is, therefore, time to address this sign as to how it fits the coming time of the end" (watchfortheday)
2017-2018 Allen Barber Jezus keert in 2017-2018 terug op Aarde' (Gospel over Nederland)
8 juni 2019 Ronald Weinland Dit is de derde voorspelling van Weinland, waarbij Jezus terug zal komen, nu tijdens Pinksteren (Wikipedia)
2028-2048 Tim LaHaye Ging net als de Jehova’s getuigen uit van 1914 en zette de duur van één generatie op 90 jaar. Toen dit niet uitkwam, werd de datum verschoven (Het begin van het einde, blz. 170 - Geciteerd door J.W. Embregts, Dag noch uur; Elia, Nieuwleusen 2005, blz. 135)
vóór 2035 Orlando Bottenbley Zei in 2010 dat Christus binnen 25 jaar terug zou keren (J.W. Embregts, Dag noch uur; Elia, Nieuwleusen 2005, blz. 129). -
- - -

We houden ons aanbevolen voor aanvullingen.


Koop nu


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!