Evangelie naar Judas

Zie ook: Gnostiek,

Het Evangelie naar Judas, ook wel Codex Tchacos genoemd (naar de antiekhandelaar die het in 1996 kocht), is een gnostische tekst over het leven van Jezus Christus en zijn discipelen, met in het bijzonder Judas Iskariot, welke niet wordt afgeschilderd als verrader en dief, maar juist als een vroom en gelovig man, die tegen zijn wil deed wat Jezus van hem verlangde en Hem overleverde aan de hogepriesters en schriftgeleerden.

Inhoud

Ontdekking en datering

Het geschrift werd vermoedelijk in de jaren 50 of 60 van de 20ste eeuw gevonden in Egypte. In de jaren 70 werd het geschrift gestolen door een zekere Nikolas Koutoulakis en naar Geneve gesmokkeld waar het in mei 1983 op de "grijze markt" kwam.

Na verschillende clandestiene verkoop pogingen werd het in 1996 door de antiekhandelaar Frieda Tchacos voor 300.000 dollar gekocht.

In juli 2004 werd door Rodolphe Kasser tijdens een Koptische conferentie het bestaan van het geschrift publiek gemaakt.

In 2006 werd door het National Geographic Society een vertaling van het geschrift gemaakt.

Volgens de weinige deskundigen die het geschrift ter inzage hebben gehad zou het dateren uit de 3de of 4de eeuw. Volgens C14 testen wordt het papyrus zelf geschat op 280 n.C. ± 60 jaar (Stephanie Pappas, "Truth Behind Gospel of Judas Revealed in Ancient Inks", LiveScience.com, 8 April 2013).

Inhoud

Van de mogelijk 31 pagina's zijn slechts een klein aantal overgebleven.

Een Nederlandse vertaling is van Lodewijk Dros (Dagblad Trouw 12-04-2006).

Discussie

De Amerikaanse hoogleraar April DeConinck heeft er op gewezen dat het denkbaar is dat de tekst geheel geen evangelie is, maar een parodie op de orthodoxe visie op Jezus' dood. Volgens DeConinck staat in de tekst dat Judas een afgezant was van de demon Ialdaboath en dat Jezus door toedoen van Judas' verraad geofferd werd aan de demon (April DeConinck, "Gospel Truth", New York Times, 1 december 2007)


Aangemaakt 21 juni 2016


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!