Kwaad, boze
κακία G2549 "boosaardigheid, kwaadaardigheid, slechtheid, boosheid", πάθημα G3804 "lijden, ongeluk, ramp, kwaad", רַע H7451 "kwaad, slecht, boosaardig, schadelijk, gevaarlijk, lelijk, vuil, ondeugend, verdrietig, treurig, mis", רָעַע H7489 "kwaad, slecht, verdrietig, ontevreden zijn",

In Jesaja 45:7 lezen we "Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen", hieruit mogen we concluderen dat God ook het kwaad heeft geschapen (cf. Gen. 19:19; Jes. 45:7)Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!