Samaria
Σαμάρεια G4540 "Samaria", Σαμαρείτης G4541 "Samaritaan", Σαμαρεῖτις G4542 "Samaritaanse vrouw", שֹׁמְרוֹן H8111 "Samaria", שׇׁמְרַיִן H8115 "Samaria", שֹׁמרֹנִי H8118 "Samaritanen",

Zie ook: Israël (koninkrijk), Plaatsen, Samaritanen,

De hoofdstad van het noordelijke koninkrijk Israël, na de splitsing van het koninkrijk Israël. Later ook de naam van het gehele gebied.

Inhoud

Geschiedenis

Na de belegering van Shalmanesar Vvan Assyrië (724-722 v.C.) werd het een provincie. Hij overleed echter tijdens het beleg (723 v.C.) of rond de tijd dat de stad is ingenomen door Assyrië (722 v.C.). Zijn zoon Sargon II hield haar echter in het gareel. In later tijd is de stad herbouwd. Daarna achtereenvolgens een provincie van de Babyloniërs, de Achaemeniden en de Seleuciden.

Nadat de Romeinen Jeruzalem hadden ingenomen (63 v.C.) kwam Samaria onder bestuur te staan van de Herodiaanse koningen (of in sommige perioden Romeinse praefectus of procurator) over Judea. Herodes de Grote gaf de stad de naam Sebaste, om zo keizer Augustus te eren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!