Eerbied, Ontzag, Vreze
יִרְאָה H3374 "vrees, schrik, eerbied", פַּחַד H6343 "angst, schrik, terreur, dij",

Gevoel van eerbied, achting, voortvloeiend uit angst, beduchtheid voor een hooger wezen of voor meerderen in 't algemeen; ontzag. Ook: gezindheid, houding die van ontzag (voor iem.) getuigt (WNT, vreesI II.6)Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!