Hoax, Vervalsingen

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Archeologie, Dwaalleringen,

Regelmatig zijn er berichten in het nieuws dat er een belangrijke archeologische vondst is gedaan. Veelal betreft het dan vervalsingen. Hieronder een overzicht van vervalsingen die periodiek weer in het nieuws komen met links waarin het wordt weerlegd, dit om als handig overzicht te gebruiken als een vervalsing in de toekomst opnieuw in het nieuws komt.

Inhoud

Aanwijzingen voor een vervalsing

Een "spectaculaire" vondst uit een ongecontroleerde opgraving en heeft die ook al geen gedocumenteerde verzamelgeschiedenis, dan zijn ze onbruikbaar en moeten ze gewantrouwd worden.

Extra wantrouwen is gerechtvaardigd als de interpretatie van het voorwerp nationalisten of religieuze fundamentalisten goed of juist slecht uitkomt.

Het maken van een vervalsing

Het moge duidelijk zijn dat een vervalser altijd zoveel mogelijk authentieke materialen gebruikt uit de tijd waarin hij zijn vervalsing wil dateren. Daarom zien we dat de vervalser altijd papyrus en inkt gebruikt uit die periode.


Overzicht bekende vervalsingen

Boek van Jasher

Het boek van Jasher, of "boek van de oprechte" is een verloren gegaan boek welke in de Bijbel wordt genoemd. In de loop der tijd zijn er meerdere boeken met deze naam geschreven met de bewering dat dit het "teruggevonden" verloren boek betrof.

→ Hoofdartikel Boek van Jasher

Evangelie naar Barnabas

Het Evangelie van Barnabas is een 17de eeuws geschrift welke in Italië is geschreven. Vanwege die late ontstaansgeschiedenis behoort het niet tot de apocriefen van het Nieuwe Testament.

→ Hoofdartikel Evangelie naar Barnabas

Geheime Evangelie van Markus

Het geheime evangelie van Markus is een uitgebreidere versie van het bekende evangelie van Markus, die vermeld en geciteerd wordt in een 18de eeuws handschrift uit Syrië.

Evangelie van de Vrouw van Jezus

Op 18 september 2012 kondigde de Harvard-onderzoekster Karen King aan dat ze een tekstsnipper had gevonden waarin Jezus van Nazareth werd opgevoerd, sprekend over zijn echtgenote. De publicatie van het Evangelie van de Vrouw van Jezuswas aangenomen door de Harvard Theological Review, een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. Al vrij snel bleek dat het een vervalsing was, een vrij knullige bovendien.

→ Hoofdartikel  Vrouw van Jezus

Josef en Asenath = Jezus en Maria van Magdalena

In 2014 schreven Barrie Wilson en Simcha Jacobovici het boek "The Lost Gospel: Decoding the Ancient Text that Reveals Jesus' Marriage to Mary the Magdalene", waarin ze betogen dat het 6de eeuwse manuscript British Library manuscript #17,202 niet over Josef en Asenath zou gaan, maar over Jezus en Maria van Magdalena. Door de wetenschappers wordt dit boek als een slecht geschreven roman á la The Da Vinci Code beschouwd die niets met wetenschap te maken heeft.

Ivoren granaatappel

Een ivoren granaatappel waarvan werd werd gedacht dat het werd gedragen door de hoge priester in de eerste Tempel.

Jordaanse loden codices

De Jordaanse loden codices, (ook wel de Jordaanse Codices genoemd), zijn een verzameling van codices welke naar verluidt gevonden zijn in een grot in Jordanië en voor het eerst gepubliceerd in maart 2011.

Knekelkistje van Jakobus

Een vervalsing met daarop de Aramese tekst יעקובבריוסףאחוידישוע Ya'akov bar-Yosef akhui diYeshua.

Zegel van Baruch

In 1975, een klei bulla ogenschijnlijk met Baruch zegel en naam verscheen op de antiekmarkt. In 1996 verscheen een tweede bulla met een identieke afdruk.


Overzicht bekende hoaxen

Prikkel Helaas zijn er mensen die over bepaalde Bijbelgedeelten nepnieuws verspreiden. Het is om die reden dat bij sommige teksten we dit symbool hebben geplaatst met daarachter welk nepnieuws hierover wordt verspreid. Dit zodat als de lezer zo'n bericht op internet tegenkomt meteen kan zien dat het een hoax is. De belangrijkste hebben we voor het gemak hieronder geplaatst.

Jesaja 53 verboden hoofdstuk

Soms wordt door christenen, meestal afkomstig uit de Messiaanse beweging, gesteld dat dit een "verboden hoofdstuk" is voor de Joden (YouTube). Dit is een hoax, want hoewel dit hoofdstuk niet is opgenomen in de haftarah (Bijbelgedeelten die in een leesrooster zijn opgenomen), staat het gewoon in iedere Tenach (de Joodse benaming voor het Oude Testament) en zal iedere Jood, als die Jesaja doorleest, ook dit hoofdstuk lezen. Ook de stelling dat het hoofdstuk later door rabbijnen zou zijn verwijderd uit de haftarah klopt niet, daar het gedeelte waarin de laatste hoofdstukken van Jesaja worden behandeld in de haftarah ook is teruggevonden in de Dode Zee-rol 4Q176 en waar dit hoofdstuk ook niet is opgenomen (→ Haftarah waar dit verder wordt behandeld). Deze stelling en de vaak daarna aangehaalde bewering "zij zijn verblind" is antisemitisme welke in een vroom jasje is gestoken.

Verborgen boodschap in Genesis 5

Regelmatig wordt beweerd dat de betekenissen van de namen een verborgen boodschap weergeven: Man is aangewezen (tot) sterfelijkheid (en) treurigheid, (maar) de geprezen God zal neerdalen (om te) onderwijzen. Zijn dood zal brengen (aan de) wanhopigen en vertwijfelden vertroosting (en) rust. Waarbij dan de volgende betekenissen aan de personen wordt gegeven: Adam=Man; Seth=is aangewezen; Enos=sterfelijk; Kenan=treurigheid; Mahalaleël=de geprezen God; Jered=zal neerdalen; Henoch=onderwijzen;  Methusalach=zijn dood zal brengen; Lamech=wanhoop of vertwijfeling; Noach=troost of rust.

Helaas is er geen verborgen boodschap omdat verkeerde betekenissen worden gegeven, de correcte zijn:

אָדָם H121 Adam "mens" (lett. "aarde")
שֵׁת H8352 Seth "teruggave, vergoeding, restitutie"; Dasberg "de in de plaats gestelde"
אֱנוֹשׁ H583 Enos "man, mens"
קֵינָן H7018 Kenan "bezit"
מַהֲלַלְאֵל H4111 Mahalal-el "(het) prijzen van God"
יֶרֶד H3382 Jered "afkomst" lett. "afgaan, neerdalen"
חֲנוֹךְ H2585 Henoch "inleiding, inwijding"
מְתוּשֶׁלַח H4968 Methusalach 1) "man van God"; 2) "man van de pijl"
לֶמֶךְ H3929 Lamech betekenis onzeker 1) "sterke (jonge) man"; 2) van Akkad. lumakku "junior priester"
נֹחַ H5146 Noach "rusten"

Verborgen naam Israël bij de aartsvaders en -moeders

Als men op een speciale manier de namen van de aartsvaders en hun vrouwen door elkaar husselt vormen de eerste letters de naam Israël. Zie voor een uitvoerige beschrijving → Aartsvaders en -moeders.

Een missende dag

De dag waarop de zon en maan stilstonden in Jozua 10:12 zou door wetenschappers van de NASA zijn berekend. Niet alleen bestond deze hoax al lang voordat de NASA was opgericht, maar het is ook onmogelijk om zo'n dag te berekenen. Zie Jozua 10:12 waar hier dieper op in wordt gegaan.

De kerstboom is beschreven in Jeremia

Een bekende hoax is dat in Jer. 10:3ev. een beschrijving wordt gegeven van een kerstboom. Echter bij het lezen van deze passage zien we dat het niet alleen gaat om een palmboom, maar ook dat het om een afgodsbeeld gaat. Zie → Jer. 10:3 waar hier dieper op in wordt gegaan.

NASA betekent in het Hebreeuws "bedriegen"

Regelmatig wordt beweerd dat NASA in het Hebreeuws "bedriegen, misleiden" betekent. Hierbij wordt dan verwezen naar het woord נָשָׁא H5377 nāšāʾ wat oa. voorkomt in Genesis 3:13. Niet alleen vergeten zij dat het dan alleen in de nifal en hifal deze betekenis heeft en dan anders wordt geschreven (en uitgesproken), maar ook vergeet men dat het werkwoord eindigt met een א aleph welke functioneert als glottisslag en daardoor iets anders klinkt dan de afkorting NASA. Ook is er het homoniem נָשָׁא H5378 nāšāʾ wat "een eed opleggen" betekent. Het is dan ook een zeer doorzichtige folkloristische uitleg.

Overig

Hieronder nog een aantal andere veelgehoorde hoaxen, met een link naar het desbetreffende artikel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!