Nieuwe Apostolische Reformatie

Zie ook: Christelijke stromingen, Lijst bekende sekten, Pinksterbeweging, Sekte, Vijfvoudige bediening,

De Nieuwe Apostolische Reformatie, vooral bekend onder de Engelse naam New Apostolic Reformation (NAR), is omstreeks 1991 als een beweging binnen de Pinkster- en Charismatische beweging begonnen. Zij gelooft dat God de vijfvoudige bediening aan het herstellen is. De leer van de vijfvoudige bediening is gebaseerd op een vers in de brief aan de Efeziërs waar gesproken wordt over de 'vijfvoudige bediening' in de gemeente van Jezus Christus, namelijk die van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars (Ef. 4:11-12).

De NAR is geen organisatie of denominatie en kent dus geen feitelijk lidmaatschap. Er is daarom geen officiële lijst van NAR-leiders of NAR-kerken. Voor onderzoekers naar deze beweging is het wel handig om deze naam te gebruiken.

Inhoud

Ontstaan

De NAR is voorgekomen uit de 'Derde Golf' beweging, die in de jaren '80 is ontstaan. John Wimber en Peter Wagner gebruikten de term 'Derde Golf' om de beweging te onderscheiden van de Pinkster- en Charismatische beweging (resp. de eerste en de tweede golf).

Eind jaren '90 heeft Peter Wagner de NAR opgericht (C. Peter Wagner, 'The Changing Church: How God Is Leading His Church into the Future'):

De naam die heb ik gekozen voor deze beweging is de Nieuwe Apostolische Reformatie. Ik gebruik 'Reformatie' want, zoals ik al zei, ik geloof het ten minste overeenkomt met de Protestantse Reformatie in de totale impact; 'Apostolisch' omdat de meest ingrijpende van alle veranderingen is de algemene erkenning van de gave en de zetel van de apostel in de kerken van tegenwoordig; en 'Nieuw' om de beweging te onderscheiden van een aantal denominaties met het woord 'Apostolisch' in hun officiële namen, maar die nog patronen vertonen die gemeenschappelijk zijn voor de meer traditionele kerken, in plaats van dan deze nieuwe.

De NAR is een enorme beweging, die zich snel verspreid en heeft wereldwijd miljoenen deelnemers. Een van de meest bekende en invloedrijke NAR-leider is Bill Johnson van 'Bethel Church' in Californië. 'Bethel' verspreidt de leer van de NAR over de hele wereld, door de muziek (Jesus Culture, BethelMusic) en de school (Bethel School for Supernatural Ministry).

"Music bypasses all the intellectual barriers and when the anointing of God is on a song, people will begin to believe things they wouldn’t believe through teaching" (Bill Johnson)

Ook in Nederland worden kerken beïnvloedt door de NAR. Er zijn op diverse plaatsen bijbelscholen, gebaseerd op het gedachtegoed van de NAR, zoals bijvoorbeeld Kingdom Lifeschool in Maastricht. Bekende leiders uit de VS komen naar Nederland. Randy Clark was in 2016 uitgenodigd door het Evangelisch Werkverband en veel sprekers uit 'Bethel' komen onder andere naar 'House of Heroes' in Nijkerk.


Leer van de NAR

Hersteltheologie

De vijfvoudige bediening wordt vaak geplaatst in de zogenaamde hersteltheologie. Volgens de beweging is in de geschiedenis een neerwaartse- en opgaande lijn te zien. De neergang van het christendom is volgens hen begonnen toen keizer Constantijn in 313 het christendom institueerde. In de loop der eeuwen zouden er vele misstanden zijn gegroeid, maar God is begonnen met het herstellen van zijn kerk. De eerste tekenen hiervan zien ze bij de reformatie die de gevestigde kerk op haar grondvesten deed schudden en begon met het herstellen van waarheden die verborgen waren. In dit geval de genade van Jezus Christus. Sindsdien zijn er continu vernieuwingsbewegingen die iets van die verborgen waarheden openbaarden. De Nadere Reformatie legde de nadruk op een persoonlijke relatie met de Schepper en de pinksterbeweging 'ontdekte' de Heilige Geest en het spreken in tongen. Nu zou God de vijfvoudige bediening aan het herstellen zijn. De verwachting is dat Jezus zal terugkeren bij het volledige herstel van de gemeente.


Kritiek


Externe links


Aangemaakt 4 december 2017, laatst bijgewerkt 18 februari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!