Syncretisme

Zie ook: Religie,

Syncretisme is in de godsdienstwetenschappen een term die verwijst naar het naar elkaar toegroeien van religies, als een poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en religies met elkaar te combineren.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we meermalen vormen van syncretisme tegen, zoals als het volk Aäron het gouden kalf laat maken (Ex.32:4ev.), waarmee een verbinding met de Egyptische en Kanaänitische goden wordt gemaakt. Later zien we dat Jerobeam, de koning van Israël, ook eigen heiligdommen met gouden kalveren opricht (1 Kon. 12:28-29) om zo het volk bij zich te houden. Ook van Salomo lezen we dat hij naast God andere goden navolgde (1 Kon.11:5, 7).

We moeten hierbij bedenken dat het volk de God van Israël niet afwees, maar dat ze er andere goden bijnamen om die te vereren.


Terminologie

Het woord syncretisme komt van het Frans syncrétisme via het Latijnse syncretismus uit het Griekse συνκρητισμός synkretismos (OED, lemma syncretism; WNT, lemma syncretisme).


Modern syncretisme

Een voorbeeld is de verering van Maria als de moeder Gods en de koningin van de hemel.

In de 20ste eeuw kwamen diverse religieuze bewegingen op gang die een combinatie van elementen uit verschillende godsdienstige tradities en geloofsuitspraken nastreefden, al dan niet bewust. Voorbeelden zijn:


Aangemaakt 15 december 2016


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!