Troon
θρόνος G2362 "troonzetel, praalzetel, troon", כֵּס H3676 "troon", כִּסֵּא H3678 "koningstroon, zetel, stoel, rechterstoel, troon", כׇּרְסֵא H3764 "troon",

Zie ook: Koningschap,

Een troon (Hebreeuws כִּסֵּא H3678, Grieks θρόνος G2362) is een symbolische of ceremoniële ambtszetel. Het begrip "troon" wordt ook wel als metonym gebruikt in de zin van "het koningschap" of "de regering". Men kan de troon bestijgen, afstand van de troon doen, en een koning van de troon stoten. Dit moet niet letterlijk worden opgevat. In het Nederlands wordt doorgaans voor "de kroon" als symbolische aanduiding gekozen.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

De koningen David en Salomo hadden tronen, 1 Kon. 10:18-20 beschrijft de troon van koning Salomo als volgt: "Nog maakte de koning een groten elpenbenen troon, en hij overtoog denzelven met dicht goud. Deze troon had zes trappen, en het hoofd van den troon was van achteren rond, en aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe, en twee leeuwen stonden bij die leuningen. En twaalf leeuwen stonden daar op de zes trappen aan beide zijden, desgelijks is in geen koninkrijken gemaakt geweest". Deze beschrijving heeft de vorm van de Europese tronen beïnvloed. De leeuwen zien we nog terug in de grote zilveren leeuwen die naast de troon van de Deense koning worden geplaatst.

Jesaja 9:6-7 noemt de troon van Salomo in samenhang met een aankondiging van de geboorte van de Messias met de woorden "groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk".

Nieuwe Testament

Lukas (vers 1:32-33) schrijft over Jezus "gezeten op de troon van zijn vader David" beschreven met "eeuwigdurend gezag over het Huis van Jakob en een koninkrijk zonder einde". Jezus beloofde zijn twaalf apostelen in Mattheüs 19:28 "twaalf tronen vanwaar zij de twaalf stammen Israëls zouden richten". Mattheus 20:11 spreekt over een troon "en ik zag een grote witte troon en Hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en hemel vluchtten". Ook Paulus spreekt in zijn brieven over tronen.

Troon van God

Op verschillende plaatsen wordt gesproken over de troon van God (Mat. 5:34; Opb. 3:21).


Aangemaakt 19 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!