Troonsbestijging, Inauguratie

Zie ook: Koningschap,

Een inauguratie of inhuldiging is een formele ceremonie ter gelegenheid van bijvoorbeeld het begin van een ambtstermijn; de ambtstermijn begint dan gelijk. Het meest gangbare gebruik is in de context van een formele investituur waarbij een individu een positie aanneemt. Dit kunnen staatshoofden, regeringsleiders, pausen en hoogleraren zijn.

Inhoud

Bijbel

Nadat David door Samuel is gezalfd (1 Sam. 16:13) lezen we dat de mannen van de stam Juda hem nog eens tot koning zalven (2 Sam. 2:4. Na de dood van Isboseth (de jongste zoon van Saul), wordt David door de overige stammen van Israël gezalfd (2 Sam. 5:3). We moeten dit niet alleen zien als een erkenning als koning, maar ook de officiële bestempeling daarvan.

Andere kroningsplechtigheden vinden we bij Salomo (1 Kon. 1: 32-48) en bij Joas (2 Kon. 11:12-20). De twee plechtigheden lijken ondanks een tijdsafstand van anderhalve eeuw zo sterk op elkaar dat wij hier wel te doen moeten hebben met een algemeen gebruik (de Vaux, p. 183).

De ceremoniën

De volgende opeenvolging van ceremoniën is niet bij iedere koning hetzelfde. Ook wordt niet elk detail bij iedere koning genoemd.


Aangemaakt 17 augustus 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!