Litotes

Zie ook: Dichtkunst, Stijlfiguur,

De litotes (klemtoon op de eerste lettergreep; Grieks λιτότης litotès "eenvoud, schraalte") is een stijlfiguur waarbij een begrip wordt omschreven door de ontkenning van het tegengestelde, met het doel juist een sterke bevestiging uit te drukken.

Inhoud

Bijbel

Een voorbeeld vinden we in 1 Samuel 2:24: "Niet, mijn zonen; want dit is geen goed gerucht, dat ik hoor; gij maakt, dat het volk des HEEREN overtreedt".

Andere voorbeelden zijn Jes. 55:11; Jer. 30:19; 23:32; 7:31; Lev. 10:1; Hebr. 7:14


Aangemaakt 12 maart 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!