Immanuel
Ἐμμανουήλ G1694 "Emmanuel", עִמָּנוּאֵל H6005 "Immanuel",

Zie ook: Jezus Christus (titels), Messias,

Immanuel (Grieks Ἐμμανουήλ G01694, Hebreeuws עִמָּ֥נוּ אֵֽל H06005), persoonsnaam, betekenis "God met ons".

Inhoud

Bijbel

De naam komt drie maal voor in de Bijbel.

Oude Testament

Komt als eerste keer voor in de profetie van Jesaja "Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven" die hij aan koning Achaz moest geven (Jes. 7:14) en daarna als symbolische naam van de Messias (Jes. 8:8).

Sommigen gaan uit van het idee dat het de vrouw van koning Achaz is die zwanger wordt, vanwege het feit dat de profetie aan deze koning wordt verteld en dat de dynastie van David gered zal worden. In dat geval zou het om zijn zoon en troonopvolger koning Hizkia kunnen gaan. Anderen zijn van mening dat het om de vrouw van de profeet Jesaja zelf kan gaan omdat in Jes. 8:3 wordt gesteld dat zij zwanger werd.

Nieuwe Testament

In het Evangelie van Mattheüs komt de naam Immanuel voor als vervulling van de profetie van Jesaja "Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons" (Mat. 1:23) en waarmee de Messias (=Christus) Jezus wordt bedoeld.


Terminologie

Het Grieks Ἐμμανουήλ G1694 komt van het Hebreeuws עִמָּ֥נוּ אֵֽל H6005 "God met ons", welke een samenstelling is van het voorzetsel  עִם H5973 "met", het voornaamwoordelijk achtervoegsel נוּ -nu wat "ons" betekent en אֵֽל H410 "God".


Tegenwoordig

Veel tegenwoordige namen zoals, Manuel, Emmanuelle, Manuele zijn hiervan afgeleid. Ook veel kerken en synagoges hebben hun gebouwen zo genoemd.


Koop nu