Strong's Exhaustive Concordance of the Bible

Zie ook: Beeldbank, Aramees, Concordantie, Grieks, Hebreeuws, Lijst bekende christenen,

De Strong's Exhaustive Concordance of the Bible is een concordantie die voor het eerst verscheen in 1890 en samengesteld door James Strong.

Inhoud

James Strong

James Strong (1822-1894) was een bekend Amerikaans Bijbelgeleerde. In zijn geboortestad Long Island was hij een tijdje burgemeester, daarnaast was hij ook president van de Flushing trainrails. Heeft een doctoraal gehaald in de theologie en van 1858 tot 1861 was hij zowel directeur als professor aan de Troy University (New York). In 1868 werd hij professor exegetische theologie aan de Drew Theological Seminary, waar hij 27 jaar bleef.

Concordantie

James Strong had het (voor zijn tijd) unieke idee opgevat om aan ieder woord in de Bijbel een nummer toe te kennen. Hierdoor kon men snel vergelijken waar dit woord nog vaker voorkomt en zo snel vergelijkende betekenissen opspeuren.

Zijn Hebreeuwse-Aramese Lexicon bevat 8674 Hebreeuwse woorden die gebruikt worden in het Oude Testament en zijn Griekse Lexicon bevat 5523 Griekse woorden die gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Doordat Strong bij het rubriceren van woorden uit het Nieuwe Testament diverse fouten heeft gemaakt worden de nummers in het Griekse deel 2717 en 3203-3302 niet meer gebruikt. Daarnaast heeft niet ieder afzonderlijk woord een apart nummer, maar is teruggebracht tot de stamwoorden, zo zien we dat de woorden αγαπησεις en αγαπατε allebei bij Strong onder ἀγαπάω G25 zijn gerubriceerd.


Geschiedenis

In de loop van de twintigste eeuw is deze codering overgenomen door enkele uitgevers in andere standaardwerken zoals de woordenboeken van Gesenius en die van Thayer en concordanties zoals die van Wigram.

Toen het computertijdperk zijn intrede ontwikkelde Larry Pierce in 1987 het softwareprogramma OnlineBible waarin hij de King James vertaling koppelde met de Strong concordantie. In 1989 werd op basis van zijn gegevens de Strong codering door ons gekoppeld aan de Staten Vertaling en wordt sindsdien continue verbeterd (→ Copyright Strong).

Tegenwoordig zijn er veel interlineaire vertalingen op internet aanwezig, zoals Blue Letter Bible, die deze codering als integraal gedeelte hebben.


Voordelen

Het grote voordeel is dat op een snelle manier snel gezocht kan worden waar een grondwoord nog meer in de Bijbel wordt gebruikt.

Daarnaast is ook het idee om aan ieder woord een uniforme codering te geven subliem omdat hiermee het eenvoudig is te hergebruiken in Bijbelvertalingen en/of woordenboeken. Dankzij de automatisering kunnen via deze codering meerdere Bijbelvertalingen en/of naslagwerken op eenvoudige manier aan elkaar gekoppeld worden. Het is om deze reden dat ook op deze website gebruik wordt gemaakt van deze codering.

Nadelen

Een van de grootste nadelen is dat alle woorden zijn teruggebracht naar de stam van een woord. In de grondtalen zijn er bijvoorbeeld diverse verbuigingen die niet in deze concordantie zichtbaar zijn, dit in tegenstelling tot de concordantie van Wigram waar dit wel in is verwerkt.

Dat deze omissie tot misbruik leidt, blijkt uit het feit dat men tegenwoordig vaak denkt dat deze concordantie een woordenboek is en dat men naar willekeur een van de (kern)betekenissen kan pakken die vaak bij digitale uitgaven worden weergegeven. Echter juist door het gebrek aan grammaticale kennis van de grondtalen blijkt dat dan vaak een verkeerde betekenis wordt genomen met alle gevolgen van dien. Een bekend voorbeeld van verkeerd gebruik zien we bij het woord φάτνη G5336 "kribbe", welke door sommigen met "broodbak" werd vertaald: “Het gebruikte Griekse woord [Phatne, Strong’s 5336] voor kribbe of houten bak staat in het Hebreeuws ook voor broodbak en dat werpt een bijzonder licht op deze situatie” (Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort, Wake Up!; zie kribbe voor behandeling van deze fout) . Het is dan ook om die reden dat deze concordantie geen enkele meerwaarde heeft voor mensen die de grondtaal zelf niet beheersen.

Ook is deze concordantie zwaar verouderd voor wat betreft de (kern)betekenissen, vooral bij hapaxen zien we dan ook regelmatig dat er een verkeerde betekenis wordt gegeven.

Meer technisch van aard is dat er geen aparte codering is ontwikkeld voor het Aramees en dat de woorden uit deze taal geïntegreerd zijn met de Hebreeuwse woorden, waardoor verwarring kan ontstaan of een woord Hebreeuws of Aramees is.


Aangemaakt op 17 augustus 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!