Hebron
חֶבְרוֹן H2275 "Chebron, Hebron", קִרְיַת אַרְבַּע H7153 "city of Arba, synonym, Kirjatharba",

Zie ook: Beeldbank, Kirjath-Arba, Plaatsen,

Hebron (Hebreeuws חֶבְרוֹן H2275) een plaats in Israël, 36 km ten zuiden van Jeruzalem. De archeologische locatie staat tegenwoordig ook bekend als Tel Rumeida. Het is de stad waar de aartsvaders, Abraham, Izak en Jakob zijn begraven.

Inhoud

Bijbel

De stad stond eerst bekend als Kirjath-Arba,

De grot van Machpela, het graf dat Abraham kocht werden later Sara, Abraham, Izaäk, Rebekka, Jakobs vrouw Lea en Jakob zelf begraven.


Terminologie

De naam Hebron חֶבְרוֹן H2275 is afgeleid van חָבַר H2266 "bevrienden, verbinden, samenvoegen".


Geschiedenis

Uit de resultaten van archeologisch onderzoek en uit geschreven bronnen blijkt dat de stad vanaf ca. 2000 v.C. bijna ononderbroken bewoond is. Bekende archeologen die opgravingen hebben gedaan bij Hebron zijn de Amerikaanse archeoloog Hammond (1963-1966) en de Israëlische archeoloog Ofer (1984-1986).

De oudste vondsten zijn uit de Kirjat-Arba periode (2000-1750 v.C.), welke overkomen met de periode dat Abraham, Isak en Jakob leefden en bestaat uit aardewerk, zoals kookpotten, schalen, kruikjes, etc..

Hyksos-periode (1750-1500 v. C.)

Laat Brons (1500-1200 v.C.)

In deze periode stond de stad onder Egyptische heerschappij. De El-Amarna brieven, kleitabletten in Akkadisch spijkerschrift, geven inzage hoe de Egyptische farao zijn gezag uitvoert in Hebron en waaruit blijkt dat de versterkte steden zoals Lachis en Azeka onder het bestuur van Hebron stonden.

Israëlitische koningen (ca. 1000-586 v.C.)

In de 2de eeuw v.C. vallen de Makkabeeën het op dat moment Edomitische Hebron aan (1 Makk. 5:65). Aan het eind van de deze eeuw werd het weer een Joodse stad.

Vroeg-Romeinse tijd (63 v.C.-70 n.C.)

Tijdens de regering van koning Herodes de Grote (34-4 v.C.) wordt een muur rondom de grot van Machpela gebouwd. De muur die twee meter dik is en herkenbaar aan de zogenaamde ashlar stenen.

Heden

Op 23 en 24 augustus 1929 was er een pogrom door Arabieren op de Joodse inwoners van Hebron. Hierbij kwamen 67 om het leven en raakten ruim 50 mensen gewond. Verder werden synagoges geplunderd en vernield. Ook politieagenten van Arabische origine deden mee aan de pogrom, waarbij zelfs vrouwen en kinderen niet werden ontzien. Oorzaak was de eerdere moord op drie Joden in Jeruzalem waarna de Arabieren door het hele land pogroms hielden omdat er valse geruchten waren dat de Joden hen wilden aanvallen. Na het bloedbad verlieten de weinige overlevende Joden de stad waar ze eeuwenlang hadden gewoond.

In 2017 heeft het UNESCO (ICOMOS report, Addendum 2 Evaluations of Nominations of Cultural and Mixed Properties, 2017) de stad op de lijst van werelderfgoed geplaatst als Palestijns erfgoedgebied waarbij de stad Hebron zelf een "islamitische stad" werd genoemd. Historische en archeologische vondsten die de oude Joodse en Christelijke aanwezigheid bewijzen werden genegeerd.


Aangemaakt 10 juli 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!