Omer (telling)

Zie ook: Kalender (Hebreeuwse), Pesach / Pascha, Shavoe’ot (Feest), wekenfeest,

De Omer telling (Hebreeuws ספירת העומר Sefirat Ha'omer) is de verbale telling gepaard gaand met het opzeggen van een zegening van de 49 dagen tussen Pesach en Shavoe’ot (Wekenfeest) zoals is bepaald in Leviticus 23:15-16.

Inhoud

Bijbel

In Leviticus 23:15 en Deuteronomium 16:9 vinden we de opdracht om de dagen te tellen na Pesach. Een argument dat dit direct na Pesach begon vinden we in Jozua 5:11 "Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land" (cf. Mishneh Torah, Hil. Temidin u-Musafin 7:11)


Jodendom

Over het begin van de Omer telling is in het verleden discussie geweest, welke we in de Talmoed (Menachot, 65b - 66a) kunnen vinden. Hierbij is vooral van belang wat met sabbat wordt bedoeld in Lev. 23:15, betekent dit de zaterdag, zoals door de Sadduceeën werd aangehangen (of de Boethusians), of werd hiermee de rustdag bedoeld, zoals de Farizeeën betoogden, en waarbij met rustdag de laatste dag van het Pesach werd bedoeld. Dit laatste omdat ook andere feestdagen als Rosh HaShanah en Yom Kippur een sabbat worden genoemd.

Gaat men er vanuit dat er de zaterdag mee wordt bedoeld, dan komt men op het probleem welke zaterdag. Gaat men uit dat met sabbat een feestdag wordt bedoeld dat zal men vanaf dat het Pesach is afgelopen tellen.

Dat er een discussie is geweest, wil niet zeggen dat daarvoor de Omer telling op een andere manier werd gedaan, de discussie zoals beschreven in de Talmoed is eerder een onderbouwing voor waarom op deze manier de Omer telling werd gestart. Vanuit historisch oogpunt is het aannemelijk dat de Sadduceeën de datum wilden veranderen omdat zij, als regerende klasse, liever het Shavoe’ot (Wekenfeest) op een zaterdag lieten vallen zodat het geen extra vrije dag was en dit dus ten gunste was van de heersende Romeinen. De Farizeeën waren daarentegen veel meer theologisch ingesteld.

Tegenwoordig volgen de Joden de traditie dat Pesach een sabbat was. Alleen bij het Karaïtisch jodendom en de Samaritanen gaat men er vanuit dat het de laatste zaterdag van Pesach is.

Christendom

Binnen het christendom wordt over het algemeen de huidige traditie van het Jodendom gevolgd. Alleen een groep messiaanse christenen zijn van mening dat de telling op een zaterdag moet beginnen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!