4Q215, 4QTNaph

Zie ook: Dode Zee-rollen,

4Q215, 4QTNaph, Testament van Naftali; Een Dode-Zee rol gevonden in de 4de grot.

Inhoud

Beschrijving

Bestaande uit twee grote fragmenten, met resten van twee bijna complete kolommen en drie zeer kleine fragmenten, die tegen het einde van de eerste eeuw v.C. zijn gekopieerd. Het is een gedeelte van een tekst die bekend staat als het Testament van Naftali.


Vertaling

Op basis van Dr. F. Garcia Martinez, De Rollen van de Dode Zee 2, p. 392-394; Robert Eisenman, De Dode-Zeerollen onthuld,p. 152-156. Hierbij tussen [] de missende letters en tussen () toevoegingen ter verklaring.

Fragment 1, kolom I
 1. met de tantes van vaderskant van mijn m[oeder] Bilha [en] haar [zuste]r Deborah, die Rebecc[a] (of "mijn heer") zoogde ...
 2. En hij (de vader) werd gevangen genomen, maar Laban zond (een gezandschap) en bevrijdde hem. Toen gaf (Laban) hem (Rotheos) Hanna, een van [zijn] dienstmaagden. [En zij werd zwanger en baarde]
 3. haar eerste [dochter], Zilpa. En hij noem- de haar Zilpa, naar de stad waar hij in gevangenschap naartoe was gebracht.
 4. Toen werd zij zwanger en baarde mijn moeder Bilha. Hanna noemde haar Zilpa,  omdat zij, toen zij was geboren,
 5. zich haastte om te zuigen. Daarom zei zij : “Liepe help, wat heeft mijn dochter een haast !” Sindsdien werd zij Bilha genoemd. ...
 6. vacat
 7. En toen mijn vader Jakob, op de vlucht voor zijn broer Ezau, bij Laban kwam en omdat Rotheos,
 8. de vader van mijn moeder Bilha stierf, nam Laban de verantwoordelijkheid op zich voor mijn grootmoeder Hanna en haar twee dochters. Hij gaf een dochter
 9. aan Lea en een aan Rachel. Toen het gebeurde dat Rachel geen zonen baarde ...
 10. Jakob, mijn vader. En mijn moeder Bilha werd aan hem gegeven ; en zij baarde mijn broer Dan ...
 11. twee dochters ...
Fragment 1, kolom II
 1. ... in de Kuil
 2. en grote nood en duivelse beproevingen. En een aantal van hen zal worden gereinigd om de Uitverkorenen van Rechtvaardigheid te worden ...
 3. omwille van zijn Vromen. Want het tijdperk van het Kwaad is voltooid en alle zondigheid zal verdwijnen ;
 4. de tijd van Rechtvaardigheid is aangebroken en de aarde zal vol Kennis zijn en God prijzen. Want
 5. het tijdperk van vrede is aangebroken ende Wetten van Waarheid en de getuigenis van Rechtvaardigheid zijn gekomen, om heel de mensheid
 6. de Wegen van God en de macht van Zijn Werken te leren; zij zullen worden onderwezen tot in alle Eeuwigheid. Heel de schepping
 7. zal Hem zegenen en alle mensen zullen zich in aanbidding voor Hem neerbuigen en hun harten zullen één zijn. Want Hij bereidde
 8. hun daden voor, nog voordat zij werden geschapen en Hij bedeelde hen de dienst van Rechtvaardigheid toe als hun deel
 9. in hun generaties. Want de heerschappij van Goedheid is aangebroken en Hij heeft de Troon van de Messias opgericht.
 10. En Wijsheid zal zeer toenemen. Inzicht en begrip zullen worden bevestigd door de werken van Zijn Heiligheid ...
Fragment 2
 1. in zijn heilig [voornemen] heeft Hij ze gegrondvest [...]
 2. Hij heeft ze geschapen om te vernieu[wen ...]
 3. van zijn dagen. En duisternis [...]
 4. op zijn vastgestelde tijd ... duisternis [...]
 5. op de vastgestelde tijden, voordat [...]
Fragment 3
 1. [...] om de aarde met de ban te slaan [in] zijn toorn [...]
 2. [...] ... [... de b]ron van de kennis, want [...]
 3. [...] ... [...]

Aangemaakt 20 september 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!