Genocide, Volkerenmoord

Zie ook: Holocaust, Shoa, Moord,

Genocide of volkerenmoord is de massamoord van een specifieke groep.

De term genocide werd door de Joods-Poolse jurist Raphael Lemkin opgeworpen in zijn in 1944 in de Verenigde Staten uitgegeven boek Axis Rule in Occupied Europe. Het is een combinatie van het Griekse woord genos "ras, natie of volk" en het Latijnse caedere "vellen, doden, vermoorden" (R. Lemkin, p. 79).

Inhoud

Bijbel


Christendom

Zie ook hoofdartikel → Christenvervolging

Een overzicht van genocides, die met name gericht waren op christenen.

Naam Datum Locatie Aantal doden Opmerkingen

Albigenzische Kruistochten I + II

1209-1229

Languedoc, Frankrijk

200.000 – 1.000.000 Door Paus Innocentius III ingezette zuivering om ketterijen tegen te gaan. Met name Katharen en Albigenzen waren het slachtoffer. (John Robertson, p. 254).
Batak bloedpartij 1876 Bulgarije 1.200 – 7.000 Door het Ottomaanse Rijk (Jørgen S. Nielsen, p. 282).
Hamidische bloedbad 1894 – 1896 Ottomaanse Rijk 80.000 – 300.000 Door het Ottomaanse Rijk, met name de Armeense christenen waren het slachtoffer, echter ook een 25.000 Assyrische christenen werden afgeslacht (Michael Angold, Cambridge History of Christianity, Vol. 5 p. 512).
Adana bloedbad 1909 Adana 20.000 – 30.000 Door het Ottomaanse Rijk, met name de Armeense christenen waren het slachtoffer (Rouben Paul Adalian, "Adana Massacre" in Historical Dictionary of Armenia, p. 70–71), echter ook tegen de 1.300 Assyrische christenen (David Gaunt, "The Assyrian Genocide of 1915", Assyrian Genocide Research Center, 2009).
Pontische genocide 1913 – 1922 Ottomaanse Rijk 350.000 – 1.000.000 (Parakalo, 19 mei 2018)
Assyrische genocide 1914 – 1918 Ottomaanse Rijk 270.000 – 750.000 (David Gaunt, "The Assyrian Genocide of 1915", Assyrian Genocide Research Center, 2009).
Armeense genocide 1915 – 1918 Ottomaanse Rijk 850.000 – 1.800.000
Grote hongersnood
van Libanon
1915 – 1918 Libanon 200.000 De Maronitische christenen werden door de legers van het Ottomaanse Rijk uitgehongerd, door systematisch al hun voedsel weg te halen (William Harris, Lebanon, A History, 600–2011, p. 173–179).
Pogrom van Istanbul 6–7 sept. 1955 Turkije 13 – 30 Daarnaast werden er 200 vrouwen verkracht en werden meer dan 5300 gebouwen van Griekse christenen in beslag genomen. Meer dan 100.000 sloegen op de vlucht (Speros Vryonis, Jr., The Mechanism of Catastrophe, [2005]).
Rode Khmer, Cambodja 1975-1979 Cambodja 8000 Totaal werden tussen de 1,7 tot 2 miljoen mensen gedood (Mens en Samenleving, Genocide Cambodja)
Vervolgingen door ISIS 2014 – 2018 Irak, Syrië 1000 – 1.900.000 De hoogte van het aantal doden is moeilijk te bepalen omdat niet bekend is hoeveel zijn gevlucht. Het minimale aantal is op berichten van de media gebaseerd (Counter Extremism Project, ISIS's Persecution of Religions; Huma Haider, The Persecution of Christians in the Middle East, [2017]), terwijl anderen 30.000 alleen al in 2016 noemen (FoxNews, 6 jan. 2017). Er wordt echter geen verklaring gegeven waar de ruim 1,9 miljoen christenen zijn gebleven, dan alleen dat ze zijn gevlucht of gedood (CBN News, 2-5-2016), daar slechts minimale aantallen in het westen zijn aangekomen is het mogelijk dat een veel groter aantal is gedood.

Geschiedenis

Beruchte genociden in de geschiedenis zijn de Armeense genocide (1915 – 1918) op 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs, de Assyrische genocide (1914 – 1918) op 275.000 Assyro-Chaldeans, de Griekse of Pontische genocide (1913 – 1922) op tussen de 750.000 en 900.000 Grieken. Deze drie zijn allemaal uitgevoerd door het Ottomaanse Rijk. Daarnaast is er ook de holocaust (ook wel shoa genoemd) op 6 miljoen Joden door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een overzicht van genocides, voor zover nog niet hierboven genoemd.

Naam Datum Locatie Aantal doden Opmerkingen
Shoa (Holocaust) 1939-1945 Europa 4.900.000 - 6.000.000 De Joden die door de Nazi's werden vermoord
Shoa (Holocaust) 1939-1945 Europa 6.100.000 - 11.000.000 De overige groepen die door de Nazi's werden vermoord

Aangemaakt 22 mei 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!