Vijand, Vijandschap
ἀλλότριος G245 "vreemd, buitenlands, vijand", ἀφιλάγαθος G865 "vijand van het goede", διάβολος G1228 "lasteraar, onderdrukker, duivel, demon", ἔχθρα G2189 "vijandschap", אָיַב H340 "vijand, vijandig bejegenen", אֹיֵב H341 "vijand", אֵיבָה H342 "vijandschap", עָר H6145 "enemy, city, Strong's synonym", צַר H6862 "vijand, tegenstander, nauw, strak, eng, scherpe steen", שׁוּר H7790 "vijand", שָׂנֵא H8130 "haten",

Zie ook: Vijanden (liefhebben),

Vijand is een term die gebruikt wordt om een persoon of groep van personen aan te geven die de eigen denkbeelden meestal met behulp van geweld tegenstreven. De term wordt vaak gebruikt in de context van oorlog, of uit wraakgevoelens.

Inhoud

Bijbel

Overwonnen vijanden werden nooit begraven, alleen de eigen mannen. Vandaar dat we lezen dat Goliath tegen David zei "Kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven, en aan de dieren des velds" (1 Sam. 17:44). In 1 Kon. 11:15 lezen we dat David de verslagenen van zijn leger begraaft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!