Vertrouwen
θάρσος G2294 "moed, vertrouwen, zelfvertrouwen", πεποίθησις G4006 "vertrouwen, gerustheid, verwachting", πληροφορία G4136 "volle verzekering, stellig vertrouwen", אֲמַן H540 "vertrouwen op, getrouw, geloven, trouw, zeker", בִּטְחָה H985 "vertrouwen , in vertrouwen", בִּטָּחוֹן H986 "vertrouwen, hoop", חָסָה H2620 "toevlucht nemen, hoop hebben, vertrouwen hebben",

Bijbel

Paulus benadrukt in 2 Cor. 1:9 dat de vele doodsvonnissen over hem uitgesproken nodig waren om te leren dat hij niet op zichzelf ging vertrouwen, maar op God.


Citaten

“If we begin with certainties, we shall end in doubts;
but if we begin with doubts, and we are patient in them, we shall end in certainties.”

“Als we beginnen met zekerheden, zullen we eindigen met twijfels;
maar als we beginnen met twijfels, en daar geduldig mee zijn, zullen we eindigen met zekerheden.”

Francis BaconCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!