Misbruik

Zie ook: Beeldbank, Incest, Pastoraat, Verkrachten,

Misbruik is het gebruiken van een situatie, zaak, persoon of recht, op een manier of voor een doel (oneigenlijk, oneerlijk of schade berokkenend) dat niet acceptabel is. Een specifieke vorm is seksueel misbruik waarbij iemand gedwongen wordt om seksuele handelingen uit te voeren, te ondergaan of daar getuige van te zijn. Je bent vaak afhankelijk van de dader of bang voor hem zodat hij jou kon dwingen.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel worden diverse vormen van misbruik genoemd en afgewezen. Zie de hoofdartikelen voor een inhoudelijke behandeling:


Meldpunten

Diverse kerkgenootschappen, wetend dat misbruik overal en dus ook in de kerk kan voorkomen, hebben een gedragscode opgesteld en daaruit vloeiend maatregelen getroffen hoe te handelen bij misbruik. Er zijn een aantal meldpunten:

Niet verbonden aan een kerkgenootschap, maar die ook betrouwbare professionele hulp bieden:

Overheidsorganen die informatie en/of professionele hulp bieden:

Bij de selectie van bovengenoemde meldpunten en organisatie is gekeken of deze aan een drietal eisen voldeden. 1) Is het een organisatie die als grondslag de Bijbel hanteert; 2) Is er een protocol aanwezig om vroegtijdig intern misbruik en problemen binnen de organisatie te signaleren en hoe daar actie op wordt genomen; 3) Zijn er meerdere professionele medewerkers en toezichthouders.

Heeft u aanvullingen van christelijke professionele instanties die zich hiermee bezig houden, laat het ons weten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!