Zoroastrisme

Zie ook: Religie, Religie (Oosterse),

Het Zoroastrisme is een religie uit het oude Perzië. De oprichter van deze religie is de mythische profeet Zarathustra of Zoroaster.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt de religie niet genoemd. Ook het idee dat tijdens de ballingschap het Jodendom zwaar werd beïnvloed door deze religie is allerminst bewezen, wel zien we dat bepaalde kenmerken zijn overgenomen om e.e.a. te verduidelijken.


Godsdienst

Het Zoroastrisme is een godsdienst waarbij Ahuramazda de hoofdgod is en Zarathustra de stichter van de godsdienst. Hun heilige boek is de Avesta, welke net als de Bijbel uit een verzameling boeken bestaat.

Ahuramazda

Naast de lichtgod Mithra en de watergodin Anahita was Ahuramazda de belangrijkste god en tevens de schepper. In de Gatha’s ("liederen"), het oudste onderdeel van de Avesta, lezen we:

Wie bepaalde de baan van de Zon en de sterren?
Wie maakt dat de Maan nu weer wast en dan weer afneemt?
Wie houdt de aarde hier beneden en houdt de hemel daar boven?
Wie zorgt voor het water en voor de planten?
Wie spant de wind en de wolken voor zijn wagen?
Welke meester scheidde licht en duisternis?

Ahuramazda had twee zonen, de Kwade Geest en de Heilige Geest. Deze twee beheersen de kosmos en worden bijgestaan door demonen en goden. Tegelijk is Ahuramazda identiek aan de Goede Geest.

De twee geesten die er in den beginne waren,
de tweeling, openbaarden zich aan mij in een droomgezicht.
Ze zijn in denken, spreken en handelen het Goede en het Kwade.
Van deze twee geesten verkoos de leugengeest
het Kwade tot stand te brengen;
de juiste orde was de keuze van de Goede Geest.
Van de twee geesten, die van het Goede en die van het Kwade,
stemden noch het denken overeen, noch de leer,
noch de geest, noch de geloften, noch de woorden,
noch de handelingen, noch wetten, noch de zielen.

Zarathustra

De profeet Zarathustra (Avestisch Zaraθuštra), of Zoroaster (van het Grieks Ζωροάστρης Zōroastrēs) was de grondlegger van de godsdienst. We kennen Zarathustra niet alleen uit latere vertellingen, maar ook uit de vrijwel zeker door hem gecomponeerde Gatha’s, “liederen”, die werden en worden gereciteerd tijdens de rituelen. Ze vormen het oudste deel van het heilige boek van de zoroastriërs, de Avesta. Lang is gedacht dat de Gatha’s waren geschreven in de vroege zesde eeuw v.C., maar inmiddels weten we zó veel meer van de ontwikkeling van de taal dat we de compositie kunnen plaatsen in de tweede helft van het tweede millennium v.C.. De beschreven materiële cultuur komt bovendien goed overeen met wat archeologen over de Late Bronstijd hebben vastgesteld.

Op een dag had hij, toen hij aan de oevers van de rivier de Oxus zat, een visioen van de oppergod Ahuramazda. Over deze gebeurtenis zou hij later schrijven:

Ik heb U als de Heilige erkend, Ahuramazda,
toen u geest mij met Uw heiligheid omgaf,
toen ik voor het eerst door woorden van U werd onderwezen. […]
Toen U mij zei: “Je moet komen
om in de juiste levenswijze binnen gevoerd te worden!”
gelastte U mij niets dat ik niet heb nagevolgd.

De levenswijze die Zarathustra ontdekte, navolgde en verkondigde, betekende onder meer dat hij zich keerde tegen de opzichtige en vaak ook bloedige offers van die tijd en in plaats daarvan pleitte voor een verinnerlijking van het ritueel. Dat bracht hem in conflict met de religieuze specialisten, de magiërs. Volgens de legende dreven die hem op de vlucht. Uiteindelijk vond Zarathustra asiel bij Vistaspa (of Hystaspes), de vorst van Chorasmië (het gebied ten zuiden van het voormalige Aralmeer). De profeet mocht hier prediken en kreeg wat aanhang. Het conflict met de magiërs liep nu hoog op en koning Vistaspa organiseerde daarom een debat, welke werd gewonnen door Zarathustra.

Als basis is het artikel van Jona Lendering genomen (Mainzer Beobachter, 28 aug. 2015)


Geschiedenis

Tegenwoordig

Het aantal aanhangers van het Zoroastrisme wordt wereldwijd geschat op 2 to 3,5 miljoen (Religions of the World Ranked by Number of Adherents, adherents.com).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!