Israelzondag

Zie ook: Christendom, Israël (doorverwijspagina), Israël (staat), Zondag,

Israëlzondag is de eerste zondag van oktober, waar diverse kerkgemeenschappen stilstaan bij hun verbondenheid met Israël.

Inhoud

Achtergronden

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten (Protestantse kerk).

Reeds daarvoor in 1933 werd er binnen de Bond van V.E.G. een commissie opgericht die zich bezighield met Israël (Bond van V.E.G., Dienst aan Israël).

Vanaf 1984 werd ook van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.


Materiaal voor Israëlzondag

Hieronder een aantal links naar websites die speciaal informatie verstrekken als handvat voor een Israëlzondag:


Kritiek

Omdat de binding van diverse kerkgenootschappen met Israël steeds minder wordt zie je dat bepaalde vormen van vervangingstheologie steeds vaker weer de boventoon voeren. Zo wordt enerzijds dat meer aandacht geschonken aan de vermeende Palestijnen die door Israël zouden worden onderdrukt en deze diensten vaak antisemitisch van aard zijn. Terwijl anderzijds, en dan vooral vanwege kennisgebrek, het gedachtegoed van de Messiaanse beweging wordt gepresenteerd. In beide gevallen wordt meer afbreuk gedaan aan de binding met het Joodse volk dan dat er echte toenadering wordt gezocht.


Aangemaakt 26 november 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!