Roede
ῥάβδος G4464 "stok, staf, roede, wandelstok", ῥαπίζω G4474 "slaan (met een roede of staf)", אַמָּה H520 "el, maat, roede,, lengteeenheid (el)", חֹטֵר H2415 "twijgje, roede",

Zie ook: Staf,

Een roede is een bundel takken waarmee geslagen wordt en een oude lengte- en oppervlaktemaat.

Inhoud

Bijbel

In Spreuken lezen we "In den mond des dwazen is een roede des hoogmoeds; maar de lippen der wijzen bewaren hen" (Spr. 14:3), terwijl Paulus aan de Corinthiërs vraagt "Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen, of in liefde en [in] den geest der zachtmoedigheid?" (1 Cor. 4:21).


Aangemaakt 3 december 2017Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!