Aartsvaders -moeders

Zie ook: Abraham, Izaak, Izak, Jakob, Lea, Rachel, Rebekka, Sara,

Aartsvaders en -moeders, de benaming voor Abraham en zijn zoon en kleinzoon met hun vrouwen. Ook wel patriarchen en matriarchen genoemd.

Inhoud

Bijbel

Gewoonlijk worden Abraham, Izaäk, Jakob tot de aartsvaders gerekend en hun vrouwen Sara, Rebekka, Lea en Rachel tot de aartsmoeders.


Prikkel Verborgen naam Israël bij de aartsvaders en -moeders

Steeds vaker wordt gezegd dat de naam Israël is verborgen in de namen van de aartsvaders en -moeders als je die onder elkaar zet. De namen moeten dan wel in een speciale volgorde worden gezet voor je uit de eerste letters de naam Israël krijgt (en wat natuurlijk alleen in het Hebreeuws geldt):

Nu lijkt dit heel bijzonder, maar zegt op zichzelf helemaal niets want men kan iedere reeks namen door elkaar husselen om dan een bepaalde andere naam te krijgen. We moeten dit dan ook meer zien als het bewust zoeken naar een mystieke boodschap in de Bijbel die er niet is. Als God dit werkelijk belangrijk had gevonden dat had hij de namen van de aartsvaders en -moeders in de juiste volgorde gezet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!