Geslachten (Toledoth)
תּוֹלְדָה H8435 "geboorteregister, geboorten, geslachtsregister",

Zie ook: familie, clan, huis, Geslachtsregisters,

Toledoth (Hebreeuws תֹּולְדֹ֖ת H8435) of geslachtsregisters of geboorten.

Inhoud

Boekenverzameling

Sommige geleerden denken dat het boek Genesis is samengesteld uit een serie tabletten. Zo stelt P.J. Wiseman: "Het behoort tot de litteraire gewoonten van die dagen, om de naam van de schrijver of de bezitter aan het einde van een tablet te vermelden. De zinsnede: "Dit is de geschiedenis (het geslacht, de nakomelingen) van" is dan hoogstwaarschijnlijk door Mozes, de samensteller, letterlijk overgenomen. Daar de zin zowel de schrijver als de bezitter van een tablet kan aanduiden, zijn we dus niet gebonden aan de voorstelling, dat de in deze zinnen genoemde personen zelf het vermelde hebben opgetekend, het is zeer wel mogelijk – en zelfs waarschijnlijker – dat zij zich bedienden van een schrijver. Wij hebben bij deze zinsnede dus op drie belangrijke dingen te letten:

  1. Zij vormt de slotopmerking van een gedeelte en wijst terug op het voorafgaande stuk.
  2. De oude verhalen maken er zelfs aanspraak op, reeds in zeer vroege tijd te zijn neergeschreven.
  3. Naar alle waarschijnlijkheid duidt de naam, in de zinsnede vermeld, de schrijver of de bezitter van het tablet aan.

Op grond hiervan menen wij te mogen zeggen, dat het boek Genesis is samengesteld uit een serie tabletten, die het eigendom waren van de genoemde personen en welke allen in het bezit van Mozes kwamen, die het boek samenstelde in de vorm, zoals we het nu kennen" (P.J. Wiseman, Ontdekkingen over Genesis, p. 64-65). Hij geeft het volgende overzicht van de tabletten serie:

Tablet Hoofdstuk Inhoud
1. 1:1--2:4b Dit is de geschiedenis van hemel en aarde
2. 2:4b--5:1 Dit is het geslachtsregister van Adam
3. 5:2--6:9a Dit is de geschiedenis van Noach
4. 6:9b--10:1 Dit is de geschiedenis van de zonen van Noach
5. 10:1b--11:10a Dit is de geschiedenis van Sem
6. 11:10b--11:27 Dit is de geschiedenis van Terah
7 en 8. 11:27b--25:19 Dit is de geschiedenis van Ismael en Isaäk
9--11. 15:19b--27:2a Dit is de geschiedenis van Esau en Jakob

Het grote probleem met deze theorie is dat het woord toledoth ook elders vele malen in de Bijbel voorkomt en altijd in de betekenis van "geslachten" of "nakomelingen" (Ex. 6:15, 18; 28:10; Num. 1:20, 22, 24, 26, etc.; 3:1; Ruth 4:18; 1 Kronieken 1:29; 5:7; 7:2ev.; 8:28; 9:9, 34; 26:31). Je zou verwachten dat ook hier hetzelfde zou gelden als de theorie waar zou zijn. Etymologisch blijkt ook dat afgeleide woorden nooit zijn gebruikt als aanduiding om de bezitter of schrijver van een boek vast te leggen  (E. Klein, p. 694).


Aangemaakt 8 maart 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!