Jaazanja, Jezanja
יַאֲזַנְיָה H2970 "Jaazanja", יְזַנְיָה H3153 "Jezanja",

Zie ook: Personen, Namen,

Jaazanja (Hebreeuws יַאֲזַנְיָה H2970), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

zoon van een Maachathiet

Jaazanja, de zoon van een Maachathiet (2 Kon. 25:23; cf. Jezanja Jer. 40:8 Hebreeuws יְזַנְיָה H3153). Mogelijk dezelfde als in Jeremia 42:1.

In 1932 is bij archeologische opgravingen te Tell en Nasbeh (mogelijk Mizpa in Benjamin) een zegel gevonden, waarop een haan staat en het opschrift "Van Jaazanja, knecht van de koning". De ouderdom van het zegel wordt geschat op 600 v.C. en op grond daarvan heeft men de gevolgtrekking gemaakt, mede omdat hanen niet in het Oude Testament worden vermeld, een merkwaardige toevalligheid is, en daarom mogelijk het zegel was van deze man of de Jezanja uit Jer. 40:8.

zoon van Jeremia

Jaazanja, de zoon van Jeremia, de zoon van Habazzinja een Rechabiet (Jer. 35:3).

zoon van Safan

Jaazanja, de zoon van Safan (Ezech. 8:11). Een van de oudsten van Juda die met 70 anderen afgoderij in de Tempel te Jeruzalem pleegde (Ezech. 8:11).

zoon van Azzur

Jaazanja, de zoon van Azzur of Azor (Ezech. 11:1). De profeet Ezechiël zag hem, samen met 24 anderen, bij de ingang van de Oostpoort van de Tempel te Jeruzalem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!