Israel (regio)

Zie ook: Israël (doorverwijspagina),

Israël is de landstreek dat in de loop der tijden onder diverse namen als Kanaän, Palestina, Levant bekend was. Voor andere betekenissen → Israël doorverwijspagina

Hier worden een aantal claims besproken over het landgebied dat nu bekend staat als Israël

Inhoud

Benaming

Kanaän

In de Bijbel lezen we dat het als eerste Kanaän werd genoemd

Israël, Land van Israël

Palestina

Palestina is de Romeinse benaming die via het Grieks Παλαιστίνῃ (Palaistinon, cf. Herodotus History i.105.1, ii.106.1 Παλαιστίνῃ Συρίῃ, ii.104.3, vii.89.1 Παλαιστίνῃ, iii.5.1 Παλαιστίνων alle in de context van Syrië; Pausanias, Description of Greece, 9.19.8 Παλαιστίνῃ), van Hebreeuws פלשת H06429 Pelesheth ("Philistia, land van de Filistijnen", lett. betekenis "invallers"), de kuststreek aanduidde waar de Filistijnen zaten.

Na het neerslaan van de tweede Joodse opstand (Bar-Kochba, 135 n.C.) werd door de Romeinse keizer Hadrianus de provincie Iudea omgedoopt tot Palaestina (136/137 n.C.), naar de naam van de erfvijanden van de Joden, en onderdeel gemaakt van de provincie Syrië. Philo (~20 v.C.-50 n.C.) schrijft over deze gebeurtenis Moreover, Palestine and Syria are not barren of exemplary wisdom and virtue. In these countries lives no small portion of that most populous nation of the Jews (Philo, Every Good Man is Free XII, 75).


Religies

Ook binnen de verschillende religies wordt aanspraak gemaakt op het land. De meest belangrijke zullen we behandelen en waar nodig doorverwijzen naar andere artikelen waarin dieper in deze materie wordt gegaan.

Jodendom / Christendom

Daar beide religies zich op de Bijbel baseren, worden deze onder één noemer behandeld. In Joel 3:1-3 lezen we dat zowel het volk Israël, als het gebied waar ze wonen van God zelf is. In Deuteronomium 11:12 lezen we dat God's oog er voortdurend op gericht is.

Islam

In de islam zijn diverse verwijzingen naar Israël of de Joden, zo lezen we in de koran:

In de hedendaagse theologie van de islam wordt deze teksten als voorwaardelijk gezien en baseren zich dan op Soera 10:84 Mūsā [=Mozes] zei: "O, mijn volk, als jullie in Allah geloven, vertrouw dan op Hem, indien jullie moslims zijn" . Alleen als de Joden moslims worden zouden deze teksten vervult worden.

De claim dat Jeruzalem en de Tempelberg, waar nu de islamitische rotskoepel en de Al-Aqsa moskee staat, in de koran wordt genoemd, is gebaseerd op Soera 17:1 Verheven is Hij die met Zijn dienaar een deel van de nacht van de Heilige Moskee voerde naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend…. Het is echter zeer twijfelachtig of in deze tekst de Al-Aqsa moskee wordt genoemd, omdat Mohammed in Ji'irrana is geweest waar vijftig jaar eerder een moskee met de naam al-Masjid al-Aqsa "de verste" was (Rizwi Faizer, The Life of Muhammad: Al-Waqidi's Kitab Al-Maghazi, p. 469). Nadat Abd allah Ibn al-Zubayr de Omajjaden verbood om nog naar Mekka te gaan (682 n.C.), weken zij uit naar Jeruzalem die sindsdien voor hen de heilige plek werd in plaats van Ji'irrana.


Geschiedenis

Zie het hoofdartikel → Chronologie Israël


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!