Alfred Edersheim

Zie ook: Beeldbank, Lijst Messiasbelijdende Joden, Messiasbelijdende Joden,

Alfred Edersheim (Wenen, 7 maart 1825 – Menton, 16 maart 1889), was een joodse bekeerling tot het christendom en een Bijbelgeleerde die vooral bekend is vanwege zijn boek The Life and Times of Jesus the Messiah (1883).

Inhoud

Levensbeschrijving

Edersheim werd in Wenen geboren uit Joodse ouders van cultuur en rijkdom. Engels werd thuis gesproken en hij werd al op jonge leeftijd vloeiend. Hij werd opgeleid in een lokaal gymnasium en ook in de Talmoed en Thora op een Hebreeuwse school, in 1841 ging hij naar de Universiteit van Wenen. Zijn vader was ziek en had financiële tegenslagen voordat Alfred zijn universitaire opleiding kon voltooien, zodat hij genoodzaakt was om zichzelf in onderhoud te voorzien.

Bekering

Edersheim emigreerde naar Hongarije en werd leraar in talen. Hij bekeerde zich tot het christendom in Pest toen hij onder de invloed kwam van John Duncan, een kapelaan van de "Free Church of Scotland", door middel van werklieden die zich bezighouden met de bouw van een brug over de Donau. Edersheim vergezelde Duncan bij zijn terugkeer naar Schotland en studeerde theologie aan New College (Edinburgh) en aan de universiteit van Berlijn. In 1846 was Alfred getrouwd met Mary Broomfield. Ze hadden zeven kinderen. In hetzelfde jaar werd hij gewijd in de "Free Church of Scotland". Hij was een jaar zendeling voor de Joden in Iaşi, Roemenië.

Bij zijn terugkeer in Schotland, na een tijd in Aberdeen te hebben gepredikt, werd Edersheim in 1849 benoemd om te dienen in de Free Church te Old Aberdeen. In 1861 dwongen gezondheidsproblemen hem af te treden en de kerk van St. Andrew werd gebouwd voor hem in Torquay. In 1867/1868 verzorgde hij enige maanden Prof Robert Lee in zijn huis tot diens dood (churchservicesociety.org, The Lee Lecture for 1968).

In 1872 verplichtte de gezondheid van Edersheim hem opnieuw om met pensioen te gaan en vier jaar lang woonde hij rustig in Bournemouth. In 1875 werd hij gewijd in de Church of England en was hij een jaar lang Curate of the Abbey Church, Christchurch, Hants, en van 1876 tot 1882 Vicar of Loders, Bridport, Dorset. Hij werd benoemd tot de functie van Warburtonian Lecturer bij Lincoln's Inn (1880-1884). In 1882 nam hij ontslag en verhuisde naar Oxford. Hier werd hij Select Preacher van de Universiteit 1884-1885 en Grinfield Lecturer op de Septuagint (1886-1888 en 1888-1889).

Edersheim stierf op 16 maart 1889 in Menton, Frankrijk.

Eerste opzet gebaseerd op Wikipedia


Bibliografie


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!