Kairos Palestina

Zie ook: Christelijke stromingen,

Kairos Palestina (Engels Kairos Palestine) is een groepering in Bethlehem van Palestijnse/Arabische christenen, die aandacht vraagt voor hun situatie in Israël en van hen die onder Israëlische bezetting zouden leven.

Inhoud

Ontstaan

Kairos Palestina werd op 11 december 2009 in Bethlehem door een groep Palestijnse/Arabische christenen opgericht. Onder hen bevonden zich de voormalige Rooms-Katholieke patriarch Michel Sabbah, de Grieks Orthodoxe patriarch Atallah Hanna, de Anglicaanse theoloog Naim Ateek en de Evangelisch Lutherse theoloog Mitri Raheb. Zij publiceerden bij die gelegenheid het zogeheten Kairos document (Kairos Sabeel), een document waarin op geloofsgronden de in hun ogen zogeheten bezetting door Israël van Palestijns gebied wordt afgewezen en kritiek wordt geleverd op de zogeheten Israëltheologie voor zover die argumenten levert waarmee deze zogeheten bezetting wordt gerechtvaardigd.

Kritiek op dit Kairos document was, niet alleen dat het zeer eenzijdig en daarmee vals beeld van het Midden-Oosten conflict schetst, maar ook dat het document is doordrenkt van de vervangingstheologie en theologisch eenzijdig is (P.A. Siebesma, Ingezonden brief nav. Kairos-document). Het was oa. om deze reden dat vertegenwoordigers van het Centraal Joods Overleg (CJO), Christenen voor Israël (CvI) en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), tijdens een bijeenkomst op 27 april 2010 in Soest, het Kairosdocument van de hand wezen.

In 2016 is Kairos Palestina Nederland samengegaan met de organisatie Vrienden van Sabeel en gaat verder als Kairos Sabeel Nederland.


Etymologie

Kairos is afgeleid van het Grieks καιρός G2540 in de zin van "de juiste gelegenheid",


Visie

Volgens de aanhangers was Jezus een Palestijn (Ma’an News Agency, 31 dec. 2010; Israel Today, 1 juni 2018), waarbij men eraan voorbij gaat dat ten tijde dat Jezus op aarde rondliep het gebied Iudea werd genoemd door de Romeinen, ook in de Bijbel vinden we dit terug (Mat. 2:1-2 waar Jezus expliciet de Koning van de Joden wordt genoemd!).


Externe links


Aangemaakt 9 juni 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!