Jeduthun
יְדוּתוּן H3038 "Jeduthun",

Zie ook: Personen, Namen,

Jeduthun (Hebreeuws יְדוּתוּן H3038), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

1) Een andere benaming voor Ethan(4), die afstamde van Merari.

2) De vader van Obed-Edom (1 Kron. 16:38) die een van de poortwachters bij de ark des verbonds was (cf. 1 Kron. 26:1, 4, 8).

3) De vader van Gedalja, Zeri, Jesaja, Hasabja en Mattithja (1 Kron. 25:3, 6).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!