Rotstekeningen

Zie ook: Beeldbank, Billboard / Graffiti, Wegwijzer,

Rotstekeningen zijn korte teksten, symbolen of hiëroglyfen die op rotsen zijn getekend en zijn over de gehele wereld gevonden. Men onderscheidt hierbij een drietal groepen: 1) grottekeningen die we vinden in grotten en meestal met pigment zijn gemaakt, 2) die in de open lucht voorkomen en vaak de vorm van petrogliefen hebben, en 3) teksten of graffiti, al dan niet in de vorm van hiërogliefen of andere schriftsoorten.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt in Job 19:24 gesproken over het inkerven van woorden op rotsen met een ijzeren griffel en lood.


Beschrijving rotstekeningen

Rotstekeningen zijn overal op de wereld gevonden, in dit artikel beperken we ons alleen tot locaties die in de Bijbel voorkomen, zoals Israël, het Midden-Oosten, Noordelijk Afrika.

Petrogliefen

Petrogliefen zijn symbolen, figuren, of andere afbeeldingen die in de rotsen zijn gekrast, gekerfd of gehakt. Het woord petroglief is afkomstig van het Griekse woord πέτρα G4073 petra "steen" en γλύφω glýphō "kerven".

In veel gevallen zijn het afbeeldingen van dieren, of jachttaferelen.

Teksten of Graffiti

Regelmatig zijn er op de rotsen ook teksten te vinden. Soms is dit alleen de naam van een persoon, andere keren een korte beschrijving.


Aangemaakt 8 augustus 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!