144000

Zie ook: Getallen,

144.000, voluit geschreven: honderd vier en veertig duizend, een getal dat een paar keer voorkomt in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Het getal komt voor in een tweetal passages in het boek Openbaring:

Openbaring 7:4-8 "En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten." en Openbaring 14:1, 3-5 "En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven … En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren …".


Christendom


Overig

Jehovah getuigen geloven dat precies 144.000 getrouwe mannen en vrouwen vanaf de eerste pinksterdag tot de huidige dag een hemelse opstanding krijgen als geestelijke wezens om de eeuwigheid met God en Jezus door te brengen (jw.org, Wie gaan er naar de hemel?).

In de Mayakalender is een baktun een periode van 144.000 dagen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!