Naardense Bijbel

Zie ook: Bijbelvertalingen,

Naardense Bijbel of Naardense vertaling is een Bijbelvertaling van de hand van predikant Pieter Oussoren en verscheen in 2004.

Inhoud

Totstandkoming

Oussoren heeft tweeëndertig jaar aan zijn vertaling gewerkt en publiceerde regelmatig fragmenten in boekvorm en vaktijdschriften. Uiteindelijk werd de vertaling in 2004 uitgegeven, terwijl in 2014 een revisie verscheen van deze vertaling.

De vertaling is concordant, wat inhoudt dat deze zo dicht mogelijk bij de grondtekst wil blijven.


Aangemaakt op 31 augustus 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!