New King James Version

Zie ook: Bijbelvertalingen,

De New King James Version (NKJV) is een Bijbelvertaling die wordt uitgegeven door de uitgeverij Thomas Nelson Publishers Inc. In eerste instantie werd de vertaling uitgegeven onder de naam Revised Authorized Version, maar is vooral bekend geworden onder de titel New King James Version.

Inhoud

Totstandkoming

In 1975 gaf Thomas Nelson Publishers opdracht aan 130 gerespecteerde Bijbelgeleerden, kerkleiders en leken-christenen om een geheel nieuwe, moderne vertaling van de Schrift te maken, maar een die de puurheid en stilistische schoonheid van de oorspronkelijke King James Version zou behouden. Met onverzettelijke trouw aan de originele Griekse, Hebreeuwse en Aramese teksten, het meest recente onderzoek in archeologie, linguïstiek en tekststudies. Hier zijn ze zeven jaar mee bezig geweest (BibleGateway, Version information NKJV).

De vertaling werd in drie fasen gepubliceerd, in 1979 verscheen het Nieuwe Testament, in 1980 de Psalmen en in 1982 de gehele Bijbel.


Tekstuele basis

Oude Testament

Voor het Oude Testament werd gebruik gemaakt van de wetenschappelijke editie van de Biblia Hebraica (1966/1977), daarnaast werd ook de Rabbijnse Bijbel van Daniël Bomberg uit 1524/25 geraadpleegd.

In voetnoten is in de vertaling aangegeven waar de tekst van de LXX en de Dode Zee-rollen wezenlijk afwijken van de Masoretische Tekst.

Nieuwe Testament

Voor het Nieuwe Testament werd gebruik gemaakt van de Textus receptus. Omdat het nogal bevreemding opwekte dat men geen tekstkritische editie, zoals de Nestle-Aland-editie, had gebruikt is in het voorwoord, als verantwoording, geschreven: "Recent studies have caused significant changes in this view (nl. de voorkeur voor tekstkritische mss.) , and a growing number of scholars now regard the Received Text (d.i. de Textus Receptus) as far more reliable than previously thought.".


Externe links


Aangemaakt 31 augustus 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!