Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)

Zie ook: Artikelen Blog, Bijbelvertalingen,

De Nieuwe Bijbel Vertaling is een Nederlandse Bijbelvertaling welke in 2004 is verschenen.

Inhoud

Totstandkoming

De Nieuwe Bijbelvertaling (NV) is een oecumenische Bijbelvertaling welke in 2004 is voor het eerst is uitgekomen.

Hieraan wordt sinds 1993 gewerkt door het Nederlands Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting, het Vlaams Bijbelgenootschap en de Vlaamse Bijbelstichting. Het is een geheel nieuwe vertaling van de bijbel vanuit de grondtalen. Men probeert enerzijds trouw te zijn aan de oorspronkelijke tekst, anderzijds alleen in het Nederlands gebruikelijke woorden en zinsconstructies te gebruiken ('brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'). Aan deze vertaling wordt gewerkt door een heel team van theologen, neerlandici, classici en hebraïci.

In 1998 verscheen een selectie van Bijbelboeken in deze vertaling onder naam "Werk in Uitvoering." Dat veroorzaakte veel discussie. In 2000 verscheen deel 2 met weer andere Bijbelboeken. Het is de bedoeling dat deze vertaling in oktober 2004 de NBG 1951 en de Willibrord vertaling gaat aflossen. Inmiddels is besloten dat deze beide vertalingen zullen blijven bestaan. Vooral het gebruik van de Willibrord vertaling is sinds de heruitgave in 1995 in gebruik toegenomen, ook onder protestanten.

NBV21

In oktober 2021 verscheen een herziening (NBV21) waarin ruim 12.000 veranderingen zijn doorgevoerd. De belangrijkste hiervan is dat de eerbiedskapitalen weer zijn terugkomen. Daarnaast is deze vertaling een stuk consistenter geworden.


Tekstuele basis

Oude Testament

Voor het Oude Testament is gebruik gemaakt van de Biblia Hebraica Stuttgartensia, red. K. Elliger en W. Rudolph, Stuttgart (5de druk uit 1997).

Nieuwe Testament

Voor het Nieuwe Testament is gebruik gemaakt van het Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland (27ste editie uit 2001).


Aangemaakt op 31 augustus 2018, laatst bijgewerkt 14 oktober 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!