NBG 1951

Zie ook: Bijbelvertalingen,

De NBG 1951, ook wel Nieuwe Bijbel Vertaling genoemd, is een Nederlandse Bijbelvertaling in 1951 uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Inhoud

Totstandkoming

De NBG 1951 wordt ook wel de Nieuwe Vertaling van de Bijbel genoemd. Deze vertaling is gemaakt in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap en kwam in 1951 gereed. Zij is bedoeld als vervanging van de zogenoemde Statenvertaling. Aanleidingen voor een nieuwe vertaling waren:

De vertalers waren: A. van Veldhuizen, C.H. van Rhijn, F.W. Grosheide, F.P.L. van Lingen, J.W. Pont, J.de Zwaan. Daarnaast waren er ook verschillende revisoren werkzaam.
Het taalgebruik in de NBG '51 werd van het begin af aan erg ouderwets gevonden. De reden waarom men toch veel ouderwetse woorden/termen gebruikte is dat men tegemoet wilde komen aan de orthodoxe vleugel van het Nederlandse protestantisme, opdat ook zij deze bijbel zouden gaan gebruiken. Achteraf bleek dit slechts ten dele zo te zijn. In de meeste protestantse erediensten maakt men gebruik van de NBG '51.
In de bevindelijk-gereformeerde kerken wordt de Nieuwe Vertaling niet gebruikt. De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) pleit voor handhaving van de Statenbijbel. Vanuit deze kring wordt de nieuwe vertaling bestreden. Inmiddels is ook gebleken dat sommige nieuwere handschriften ten onrechte zijn gebruikt. Ook wordt inmiddels door het Nederlands Bijbelgenootschap gewerkt aan weer een nieuwe vertaling.
De afkorting NBG staat voor Nederlands Bijbelgenootschap.


Aangemaakt op 31 augustus 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!