Het Boek

Zie ook: Bijbelvertalingen,

Het Boek is een parafraserende Bijbelvertaling in het Nederlands die in 1988 werd gepubliceerd (BibleGateway, Version Information).

Inhoud

Totstandkoming

Het Boek is onder redactie van de familie Ramaker, namens de International Bible Society Nederland (IBS), vertaalt en in 1988 voltooit (BibleGateway, Version Information). Het is gebaseerd op bestaande Bijbelvertalingen in het Engels en Nederlands en niet op basis van de grondtekst. Het neemt dan ook om die reden een aparte plek in onder de vertalingen.

In 1998 is Het Boek overgenomen door Jongbloed Uitgeversgroep B.V..

Na kritiek dat Het Boek een parafrase vertaling is, verscheen een paralleluitgave met de Statenvertaling.


Externe links


Aangemaakt op 31 augustus 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!