Groot Nieuws Bijbel

Zie ook: Bijbelvertalingen,

De Groot Nieuws Bijbel is een Bijbelvertaling in de omgangstaal welke in 1983 werd uitgegeven door een samenwerkingsverband van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting.

Inhoud

Totstandkoming

In de jaren zestig promootte Eugene Nida een manier van vertalen waardoor de Bijbel meer toegankelijk zou maken voor mensen die geen kerkelijke binding hadden. Met buitenlandse vertalingen voor ogen werkte onder leiding van A.W.G. Jaake men aan het Nieuwe Testament welke in 1972 werd uitgegeven.

Het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting hadden een project opgestart om tot een oecumenische Bijbelvertaling te komen welke mislukte, waarop zij besloten om de vertaling van het Oude Testament op te zetten. Waarop in 1983 Groot Nieuws Bijbel verscheen. In 1995 volgde nog een herziene uitgave.

Zoals ook bij Het Boek was er kritiek dat het meer een parafraserende vertaling was dan een concordante vertaling.


Aangemaakt op 31 augustus 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!