Bot, botten
νεκρός G3498 "lijk, dode", עָצַם H6105 "mighty, more, increased, broken his bones, , ...strong", עֶצֶם H6106 "body, life, very, bone, same, , selfsame",

Zie ook: Lichaam (mens),

Botten of beenderen, het harde beenweefsel dat aanwezig is bij de mens en bij veel dieren. Bekende botten zijn de ribben.

Inhoud

Bijbel

Een van de meest bekende voorbeelden is Ezechiël 37 waar gesproken wordt over het dal met de dorre beenderen die tot leven komen.

De eerste keer dat er werd gesproken over beenderen is als Adam zijn vrouw voor de eerste keer ziet (Gen. 2:23).

Soms heeft botten, beenderen meer in het algemeen de betekenis van het skelet, het geraamte of wat over is van een dode. Zo doet Jozef zijn kinderen beloven om zijn beenderen mee te nemen naar het beloofde land (Gen. 50:25). Honderden jaren later zien we dat Mozes inderdaad de botten van Jozef meeneemt (Ex. 13:19) en dat die door Jozua worden begraven te Sichem op het terrein dat Jakob ooit had gekocht (Joz. 24:32).


Skelet van de mens

Onder een skelet, of geraamte wordt het geheel van alle botten bedoeld. Bij de mens bestaat die normaal uit 206 botten. Het skelet dient bij mensen vooral voor stevigheid en biedt het aanhechtingspunten voor spieren, daarnaast zijn er botten zoals de schedel die de hersenen beschermen of de ribben die het hart en de longen beschermen tegen beschadiging van buitenaf.


Koop nu