Gezondheidszorg

Zie ook: Gezondheid, Pastoraat, Ziekte,

De gezondheidszorg is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen. Dit kan inhouden de medische zorg aan zieke of gewonde mensen, dan wel de zorg aan personen met gebreken.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt over ziekte en genezing van ziekte gesproken. Er waren artsen, zoals Lukas (Col. 4:14), maar veelal waren het priesters die dit waren of minimaal toekeken of iemand was genezen. Over de zorg van zieken en waaruit die dan bestond wordt minder geschreven.

Op de reactie van de Farizeeën waarom hij omgaat met tollenaars en zondaars reageert Jezus met "Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn" (Mat. 9:12; Luk. 5:31). Om diezelfde reden toen Jezus iemand op de sabbat had genezen en daar kritiek op krijgt, stelt Hij de vraag "Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden?" (Mark. 3:1-5).

Dat medische zorg niet altijd vanzelfsprekend was zien we in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Luk. 10:30-36), iemand is overvallen door bandieten en zwaar gewond achtergelaten. Nadat eerst diverse personen langs zijn gelopen en de gewonde hebben laten liggen komt er een Samaritaan die hem verzorgd, de wonden schoonmaakt met olie en wijn  en vervolgens verbind (Luk. 10:34). Vervolgens brengt hij de gewonde naar een herberg en geeft de herbergier opdracht om hem te verzorgen en geeft twee Denari (Luk. 10:35), wat overeenkomt met twee daglonen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!