Kruiswoorden

Zie ook: Jezus Christus (dood), Jezus Christus (sterven),

De kruiswoorden zijn de zeven woorden, of eigenlijk korte zinnen, die Jezus sprak toen hij aan het kruis hing.

Inhoud

Bijbel

De volgorde die meestal gebruikt wordt voor de zeven kruiswoorden is:

  1. Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. (Luk. 23:34);
  2. Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. (Luk. 23:43);
  3. Vrouw, zie, uw zoon. … Zie, uw moeder. (Joh. 19:26-27);
  4. ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! (Mat. 27:47; Mark. 15:34);
  5. Mij dorst. (Joh. 19:28);
  6. Het is volbracht! (Joh. 19:30);
  7. Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. (Luk. 23:46)

De passage ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! wordt 'lama' in sommige vertalingen overgezet naar 'lema' (NBV, NETBible) omdat ze de Aramese uitspraak van de Targum willen volgen. In het Grieks staat 'lama'.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!