Sophie van Leer

Zie ook: Lijst Messiasbelijdende Joden, Messiasbelijdende Joden,

Sophie van Leer (1892-1953), een Messiasbelijdende Jodin.

Inhoud

Levensbeschrijving

Sophie van Leer (1892-1953) groeide op in een traditioneel en warm Joods gezin in Nijmegen. Omdat ze als klein meisje dacht dat God alleen Hebreeuws verstond, leerde ze heel goed Hebreeuws.

Maar op negentienjarige leeftijd verliet ze het ouderlijk huis om met een beeldhouwer samen te wonen. Ze werd anarchistisch revolutionair en daarom in 1919 ter dood veroordeeld. In de nacht voor haar executie beloofde ze God dat ze Hem zou dienen als Hij haar in leven liet. De volgende dag werd ze uit de gevangenis vrijgelaten en ze werd toen vroom rooms-katholiek. Maar ze bleef zich Joods voelen en als vurig Zionist steunde ze de opbouw van het Joodse land. In 1930 spande ze zich in om een rooms-katholieke kibboets te stichten en ze stond aan de wieg van de Katholieke Raad voor Israël. Haar verlangen om zich definitief in Israël te vestigen, kon ze helaas niet verwezenlijken.

Prof. Dr. Pieter A. Siebesma
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het maandblad Hadderech van december 2018


Aangemaakt op 13 november, laatst gewijzigd op 12 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!