Pedofilie

Zie ook: Seks,

Pedofilie is het zich seksueel primair aangetrokken voelen van volwassenen en bepaalde adolescenten tot kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komt dit begrip niet voor. Soms (cf. Volkskrant, 'Seks met kinderen. In de Bijbel is het heel normaal', 5 april 2013) wordt verwezen naar Numeri 31:18 waar staat "Maar laat alle kinderen van het vrouwelijk geslacht die geen gemeenschap gehad hebben door met een man te slapen, voor u in leven". Uit de context blijkt dat het hier helemaal niet om geslachtsgemeenschap gaat maar dat deze kleine meisjes niet gedood hoeven te worden en als slavinnen in leven blijven.

Ook teksten als Richteren 21:12ev. of Exodus 21:7 worden uit de context gehaald door te suggereren dat het hier specifiek om kleine kinderen gaat, terwijl het gebruikte woord נַעֲרָה H5291 in Richt. 21:12 ook de betekenis heeft van "tiener" of "vrouwelijke bediende" en בַּת H1323 in Ex. 21:7 gewoon "dochter" betekent zonder enige verdere leeftijdsaanduiding.


Aangemaakt op 3 maart 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!